lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Co oznacza dobra oświata w jednostkach samorządu terytorialnego?

Jak powinien wyglądać dobry system edukacji, rozwijający potencjał uczniów? Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego próbowali odpowiedzieć na to pytanie podczas konferencji pt. ,,Dobry system edukacji w jednostce samorządu terytorialnego – czyli jaki?”, organizowanej w dniach 19-20 marca w Warszawie.

Obecnie jednostki samorządu terytorialnego odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu systemu oświaty. Większość zadań edukacyjnych realizowanych jest bowiem na poziomie lokalnym. Podczas konferencji organizowanej przez firmę VULCAN zostały poruszone istotne wątki dotyczące tego, czym jest dobra edukacja. Prelegenci oraz zgromadzeni samorządowcy zastanawiali się nad jakością oświaty oraz systemu edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego, a także nad optymalną organizacją oświaty w gminie i powiecie oraz realizacją polityki oświatowej.

Wydarzenie odbyło się w związku z projektem systemowym ,,Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Lider Partnerstwa) oraz firmę VULCAN Sp. z o.o. (Partner), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III ,,Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie”, Poddziałanie 3.1.2 „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego”.

„Powiaty i gminy realizują ważne zadania oświatowe, dlatego tak istotne jest kreowanie przestrzeni, pozwalającej na wymianę doświadczeń i opinii wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Organizacja oświaty wiąże się z wieloma wyzwaniami, obejmującymi m.in. konieczność tworzenia i realizowania długofalowych strategii. Jednak, aby móc przygotować dobry program, dopasowany do współczesnego świata i odpowiadający aktualnym potrzebom uczniów, należy przyglądać się praktykom innych samorządów” – mówi Jacek Różycki, prezes zarządu VULCAN Sp. z o.o.

Konferencję otworzyli Jacek Różycki, Prezes Zarządu firmy VULCAN oraz Dorota Żyro, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W pierwszym dniu wydarzenia uczestniczył Przemysław Krzyżanowski, Wiceminister Edukacji Narodowej, który poinformował zebranych o aktualnych pracach realizowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przybliżył zagadnienia reformy przedszkolnej, działań podjętych w zakresie obowiązku szkolnego 6-latków, zmian dotyczących rekrutacji i innych bieżących problemów edukacyjnych na poziomie kraju i samorządów. W trakcie spotkania Wiceminister odpowiadał także na wiele pytań dotyczących edukacji samorządowej.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli się dowiedzieć na czym polega optymalizacja organizacji sytemu edukacji w JST, a także jakie są skuteczne metody optymalizacji organizacji. Kolejno próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie – o czym świadczą wyniki badań PISA i EWD polskich uczniów. Zgromadzeni dyskutowali również o jakości edukacji oraz metodach jej mierzenia.
Drugiego dnia konferencji można było wysłuchać wykładu profesora Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Przewodniczącego Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynając od historycznych uwarunkowań dzisiejszych systemów mówił on o zmianach, których wymaga obecny system edukacji, a także wskazywał ich kierunki.

Na koniec odbył się panel dyskusyjny, podczas którego szukano odpowiedzi na pytanie - czym jest dobra edukacja. W dyskusji wzięli udział: Marek Konieczniak, ekspert oświatowy firmy VULCAN, prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Henryk Szaleniec, lider Zespołu Analiz Osiągnięć Uczniów Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Tomasz Kawka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jan Zięba, ekspert oświatowy firmy VULCAN, Tomasz Szydło – Zastępca Burmistrza Świdnika ds. oświaty i spraw społecznych, Jakub Niewiński – nauczyciel wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku 2013 oraz Michał Iwan – uczeń Technikum Hotelarskiego w Piasecznie.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogą wymieniać się spostrzeżeniami i dzielić opiniami za pośrednictwem forum internetowego, dostępnego pod adresem: www.forum.jst.vulcan.edu.pl. Narzędzie to pozwoli rozwinąć wątki podjęte podczas prelekcji i panelu dyskusyjnego. Ponadto pomoże doskonalić kompetencje przydatne w efektywnym zarządzaniu edukacją.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział około dwustu osób, w tym – decydenci, pracownicy operacyjni, reprezentanci rad gminnych, powiatowych oraz sejmików wojewódzkich, a także przedstawiciele kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY