lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Informacja dla klientów Płac Optivum/ Płac VULCAN

W przypadku wystąpienia powyższego błędu podczas próby podpisania deklaracji PIT:


W związku z wprowadzoną zmianą w systemie eDeklaracje algorytmów kryptograficznych na SHA2 konieczne jest uaktualnienie przez użytkowników oprogramowania do zarządzania kartami kryptograficznymi oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, otrzymywanego przy zakupie zestawu do podpisu elektronicznego.

Korzystanie z nieaktualnych wersji oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego skutkować będzie nieprawidłowym podpisywaniem i odrzucaniem dokumentów na bramkach Systemu e-Deklaracje (a w programie Płace Optivum/ Płace VULCAN pojawi się powyższy błąd).

Informacja na temat konfiguracji oprogramowania do podpisu jest dostępna w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów (link: https://www.podatki.gov.pl/media/3031/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja_na_www.pdf)

Strony WWW polskich centrów certyfikacji, skąd można pobrać najnowsze oprogramowanie:


Porady z Bazy wiedzy na temat przygotowania formularzy PIT i wysyłki do e-Deklaracji

Płace VULCAN

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/aplikacja.php?klient=luda1mi&projekt=&aplikacja=MIDAS&IDFrame=500-050

Płace Optivum

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/wyszukaj/1/0/17/2/2/pit


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY