lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Jak przygotować arkusz organizacyjny po reformie oświaty?

Zbliża się bardzo pracowity okres dla dyrektorów szkół – czas przygotowania organizacji na kolejny rok szkolny.

Tym razem zmian, które trzeba uwzględnić w arkuszu, będzie wiele: przekształcenia gimnazjów, nowe ramowe plany nauczania czy opiniowanie arkusza przez kuratora. A wszystko to w skróconym terminie – do 21 kwietnia!

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół korzystających z programu Arkusz Optivum oraz modułu Arkusz systemu Sigma. Oferujemy różnorodne formy szkolenia:


W programie szkoleń znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

  • Zmiany w systemie oświaty a opis organizacji jednostek oświatowych
  • Przygotowanie arkusza na nowy rok szkolny
  • Weryfikacja arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zmian zawartych w reformie oświaty
  • Przygotowanie i analiza dokumentów dla organu prowadzącego
  • Wykorzystanie raportów w celu przygotowania dokumentów dla kuratorium oświaty

Warsztaty przy komputerach


Seminaria


Szkolenia onlinedo goryPRZEWIŃ DO GÓRY