Vulcan.edu.pl > Dla szkół i dla przedszkoli > Pakiety Optivum i pakiety NET+ > Płace Optivum

Płace Optivum

Płace Optivum

 • Dopasowanie do obowiązujących przepisów prawa
 • Gwarancja terminowych i bezbłędnych rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym
 • Maksymalna automatyzacja procesu naliczania wynagrodzeń zmniejszająca ryzyko popełnienia błędu
 • Znaczne skrócenie czasu przygotowywania listy płac poprzez automatyzację całego procesu
 • Idealne dopasowanie do specyfiki wynagradzania nauczycieliUsprawnienia oferowane przez Płace Optivum

Płace Optivum służą do naliczania wynagrodzeń w oświacie. Doskonale sprawdziły się w tysiącach szkół różnej wielkości. Program pozwala na szybkie, a jednocześnie precyzyjne przygotowanie listy płac, uwzględniając przy tym przypadki szczególne z tym związane, jak: różnego rodzaju absencje, wyrównania, świadczenia. Program uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, dotyczące wynagrodzeń w oświacie.

Płace Optivum umożliwiają także tworzenie list szczególnych, na przykład wyrównań, godzin ponadwymiarowych, trzynastek, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, umów zlecenia itp.

Płace Optivum są pomocą podczas:
 • sporządzania comiesięcznych list wypłat;
 • rozliczania należności za okres nieobecności w pracy;

 • terminowego rozliczania zobowiązań z urzędem skarbowym i ZUS-em;
 • regulowania wszelkich indywidualnych zobowiązań pracowników;

 • szybkiego przekazywania wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników dzięki funkcji eksportowania elektronicznych przelewów do systemów bankowych;
 • sporządzania zestawień, sprawozdań i innych dokumentów (np. PIT); przygotowania elektronicznych przelewów oraz formularzy PIT bezpośrednio w programie;

 • elektronicznego wysyłania formularzy PIT do systemu e-Deklaracje;
 • eksportu danych do SIO (edycja marcowa i wrześniowa).


Płace Optivum ułatwią także regulowanie składki np. na działalność związków zawodowych, spłaty pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej, dobrowolne ubezpieczenia pracowników.

Przygotowanie listy płac z Płacami Optivum
 • Szybkie i precyzyjne naliczanie i umieszczanie na liście płac każdego należnego składnika wynagrodzenia lub świadczenia.
 • Szybkie rozliczanie należności wobec budżetów, takich jak składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Wygodne potrącanie indywidualnych zobowiązań pracowników, na przykład składki na działalność związków zawodowych albo raty pożyczki z KZP.
 • Pomoc w ustaleniu należności za okres nieobecności w pracy.


Płace Optivum automatycznie przeliczają dniówkę chorobową w przypadku zwolnień lekarskich.

Płace Optivum elastycznie dopasowują się do potrzeb jednostki

Płace Optivum sprawdzają się w pojedynczej jednostce (szkole, przedszkolu), a także w organie prowadzącym obsługę płacową wielu placówek oświatowych. Z tego oprogramowania można korzystać zarówno na samodzielnym komputerze, jak i w sieci.

Aplikacja może być wykorzystywana jednocześnie przez wielu użytkowników o zindywidualizowanych uprawnieniach.

W Płacach Optivum można w nieograniczony sposób:
 • tworzyć różne rodzaje i listy wypłat;
 • definiować dowolne stanowiska;

 • kontrolować wiele umów jednej osoby;
 • definiować składniki wynagrodzenia;

 • korzystać z obszernego zbioru różnorodnych wydruków i zestawień tworzonych dla celów statystyki i zarządzania;
 • obsługiwać wiele jednostek organizacyjnych i dowolną liczbę pracowników.


Płace Optivum oprócz comiesięcznych list wypłat umożliwiają także sporządzanie wszelkich list szczególnych (np. wyrównań, godzin ponadwymiarowych, trzynastek, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, umów zlecenia itp.)

Zawsze aktualne dane

Płace Optivum uwzględniają obowiązujące przepisy prawa w zakresie m.in. naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ochrony danych osobowych.

Z Płacami Optivum przejrzyście prowadzone są rejestry:
 • umów pracowników i wynikających z nich składników wynagrodzeń;
 • sposobu rozliczania się pracownika z ZUS-em i urzędem skarbowym;

 • stałych świadczeń i zobowiązań pracownika;
 • rachunków bankowych pracownika;

 • nieobecności pracowników.

Płace Optivum oferują wsparcie poprzez automatyczne:
 • zmienianie warunków umowy o pracę wynikające ze zmiany procentu dodatku za staż pracy;
 • sporządzanie wypłat oraz gromadzenie dokumentacji płacowej dla celów statystyki i zarządzania;

 • wyznaczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrodę jubileuszową;
 • przeliczanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego "trzynastka";

 • obliczanie wynagrodzenia wypłacanego za czas ferii;
 • rozliczanie podatku za ubiegły rok;

 • dokonywanie wyrównania wypłaconego wynagrodzenia za dowolne miesiące.

Sprawna współpraca z zewnętrznymi aplikacjami

Standardem w programach z pakietu Optivum jest maksymalna współpraca między poszczególnymi aplikacjami. Płace Optivum współpracują także z innymi systemami zewnętrznymi, takimi jak na przykład Płatnik czy e-Deklaracje.

Dodatkowe możliwości Płac Optivum:
 • automatyczne eksportowanie elektronicznych przelewów do systemów bankowych;
 • wygodna wymiana danych z aplikacją Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł30);

 • wysyłanie formularzy PIT do systemu e-Deklaracje;
 • sprawny eksport deklaracji do Płatnika.


Wymagania techniczne
Wymagania sprzętowe Wymagania programowe
minimalne
 • - komputer PC z procesorem 1 GHz
 • - 1 GB pamięci operacyjnej RAM
 • - 150 MB, jeżeli na komputerze zostanie zainstalowany jedynie program zasadniczy Płace Optivum (wersja robocza), a baza danych będzie zainstalowana na innym komputerze; 700 MB, jeżeli na komputerze oprócz programu zasadniczego będzie zainstalowany także serwer danych SQL, z którego korzysta program Płace Optivum
 • - monitor o rozdzielczości 1280x800 (16:10), 1366x768 (16:9), 1024x768 (4:3)
minimalne
 • - system operacyjny Windows Vista
 • - przeglądarka Internet Explorer w wersji 9
zalecane
 • - komputer PC z procesorem Inter Core 2 Duo 2 GHz
 • - 2 GB pamięci operacyjnej RAM
 • - min. 150 MB, jeżeli na komputerze zostanie zainstalowany jedynie program zasadniczy Płace Optivum (wersja robocza), a baza danych będzie zainstalowana na innym komputerze; min. 1 GB, jeżeli na komputerze oprócz programu zasadniczego będzie zainstalowany także serwer danych SQL, z którego korzysta program Płace Optivum
 • - monitor o rozdzielczości 1440x900 (16:10), 1680x1050 (16:9)
zalecane
 • - system operacyjny Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)
 • - przeglądarka Internet Explorer w wersji 9

Uwaga! W celu spełniania wymogów GIODO niezbędne jest używanie oprogramowania Microsoft Windows w wersji Professional.

Cennik

Roczny abonament za pakiety Optivum (ceny brutto)

XS
szkoły do 150 uczniów, przedszkola
S
szkoły 151- 300 uczniów, inne placówki
M
szkoły 301 - 600 uczniów
L
szkoły 601 - 1200 uczniów
XL
szkoły powyżej 1200 uczniów
Płace Optivum
517 zł
594 zł
935 zł
1056 zł
1342 zł

Podane ceny nie dotyczą zespołów obsługi administracyjnej szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Wybierz abonament najlepszy dla Twojej placówki!