Vulcan.edu.pl > Dla szkół i dla przedszkoli > Pakiety Optivum i pakiety NET+ > Organizacja Optivum > Arkusz Optivum

Arkusz Optivum

Arkusz Optivum

 • Najchętniej wybierane narzędzie przez dyrektorów (ponad 7 tysięcy użytkowników) elektroniczny arkusz organizacyjny szkoły dostosowany do opisu dowolnych jednostek oświatowych
 • Szczegółowa i wieloaspektowa analiza zarówno samej organizacji, jak i jej bezpośredniego wpływu na wysokość wynagrodzeń pracowników
 • Kompleksowe wsparcie procesów zarządczych na poziomie placówki oświatowej
 • Tworzenie i zatwierdzanie w pełni elektronicznych arkuszy organizacyjnych
W jakich jednostkach sprawdzi się Arkusz Optivum?

Arkusza Optivum używają z powodzeniem dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i policealnych. Jest on także pomocny przy planowaniu organizacji placówek pozaszkolnych, takich jak poradnie pedagogiczno-psychologiczne i bursy.

Arkusz Optivum umożliwia
 • dostosowanie kryteriów kontroli do indywidualnych potrzeb każdej placówki;
 • planowanie organizacji we wszystkich typach placówek oświatowych;

 • kontrola zgodności planów nauczania oddziałów z ramowymi planami nauczania;
 • podpisywanie arkuszy podpisem elektronicznym;

 • łatwe przygotowanie aneksu;
 • opisanie planów nauczania na cały cykl nauki;

 • konstruowanie planów nauczania oddziałów i na ich podstawie automatyczne generowanie wynikających z nich przydziałów;
 • wydruk wszystkich standardowych dokumentów będących podstawą do zatwierdzenia projektu organizacji, aneksu do arkusza oraz kompletnego projektu planów finansowych;

 • sprawdzenie efektywnej liczby godzin przedmiotów w skali cyklu nauki.

Jak Arkusz Optivum ułatwia pracę?
 • Profesjonalnie wspiera dyrektora placówki oświatowej w realizacji kluczowych obowiązków związanych z organizacją i przygotowaniem planu finansowego.
 • Automatycznie i na bieżąco informuje o wszelkiego rodzaju wykrytych niezgodnościach, np. brakujących przedmiotach w planie lub niewłaściwych liczbach godzin.

 • Eliminuje zbędną pracę polegającą na wprowadzaniu tych samych danych w wielu programach.
 • Umożliwia automatyczne przygotowanie kilkudziesięciu gotowych zestawień obrazujących wszystkie aspekty organizacji.

 • Automatycznie kontroluje poprawność danych - zarówno ich kompletność, jak i logiczną spójność.
 • Daje możliwość kopiowania planów nauczania, co eliminuje potrzebę ręcznego definiowania planu dla każdego oddziału oddzielnie.

 • Posiada intuicyjny opis planów nauczania oddziałów wielospecjalnościowych.
 • Zawiera kreator ułatwiający tworzenie podziałów na grupy.


Arkusz Optivum kontroluje zgodność planów nauczania oddziałów z odpowiednim ramowym planem nauczania. Wskazuje także nieobsadzone przydziały zajęć, wynikające z planu nauczania.

Projekt planu finansowego szkoły

Arkusz Optivum ułatwia przygotowanie kompletnego projektu planu finansowego szkoły, zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym. Dużym ułatwieniem jest automatyzacja podczas wyliczania kwot planu związanego z wynagrodzeniami i ich pochodnymi.

Arkusz Optivum uwzględnia także fakt, że naturalny okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy) obejmuje organizację opisywaną dwoma arkuszami, dlatego pomaga on zasymulować opis organizacji na ostatnie cztery miesiące roku kalendarzowego. Uzyskane w taki sposób dane dają lepszy wgląd w sytuację jednostki.

Wymagania techniczne
Wymagania sprzętowe Wymagania programowe
minimalne
 • - komputer PC z procesorem 1 GHz
 • - 1 GB pamięci operacyjnej RAM
 • - 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • - monitor o rozdzielczości 1280x800 (16:10), 1366x768 (16:9), 1024x768 (4:3)
minimalne
 • - system operacyjny: Windows Vista
 • - MS Excel 2003
 • - przeglądarka Internet Explorer 9, Google Chrome 33, Mozilla Firefox 28
zalecane
 • - komputer PC z procesorem Inter Core 2 Duo 2 GHz
 • - 2 GB pamięci operacyjnej RAM
 • - 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • - monitor o rozdzielczości 1440x900 (16:10), 1680x1050 (16:9)
zalecane
 • - system operacyjny: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)
 • - MS Excel w wersji 2007
 • - przeglądarka Internet Explorer 9, Google Chrome 33, Mozilla Firefox 28

Uwaga! Firma Microsoft ogłosiła, że od 8 kwietnia 2014 roku przestanie wspierać Windows XP. Rezygnacja ze wspierania produktu przez jego producenta oznacza, że my również nie możemy Państwu zagwarantować, że nasze produkty wciąż będą działać na tym systemie. Więcej informacji >

Cennik

Ceny rocznych opłat abonamentowych zależą od typu i wielkości placówki (liczby uczniów).

Roczny abonament za pakiety Optivum (ceny brutto)

XS
szkoły do 150 uczniów, przedszkola
S
szkoły 151 - 300 uczniów, inne placówki
M
szkoły 301 - 600 uczniów
L
szkoły 601 - 1200 uczniów
XL
szkoły powyżej 1200 uczniów
Organizacja Optivum
 • - Arkusz Optivum
 • - Plan lekcji Optivum
 • - Zastępstwa Optivum
570 zł
900 zł
1320 zł
1520 zł
1880 zł

Podane ceny nie dotyczą zespołów obsługi administracyjnej szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Wybierz abonament najlepszy dla Twojej placówki!