MOL Optivum

MOL Optivum

 • Opisy bibliograficzne spełniające normy biblioteczne
 • Pełna kontrola stanu wypożyczeń zarówno dla czytelnika, jak i bibliotekarza
 • Znaczne przyspieszenie realizacji skontrum
 • Automatyczna kontrola terminów zwrotów książek
 • Usprawnienie i przyspieszenie czynności związanych z codzienną pracą nauczyciela-bibliotekarza
 • Oszczędność czasu podczas tworzenia katalogu dzięki wykorzystaniu gotowych opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej
Dlaczego MOL Optivum jest tak chętnie wykorzystywany w bibliotekach?
 • Proste wdrożenie i bieżące użytkowanie programu.
 • Dane bibliograficzne mogą być pobierane z różnych źródeł.

 • Możliwość stosowania zarówno w bibliotece obsługującej pojedynczą szkołę, jak i zespół szkół.
 • Dane osobowe czytelników są pobierane i raportowane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 • Szybkie opracowywanie zbiorów - nową książkę wystarczy opisać tylko raz.
 • Czytelny rejestr czytelników z podziałem na uczniów i nauczycieli.

 • Przeszukiwanie księgozbioru według różnorodnych kryteriów, nawet poprzez fragment opisu bibliograficznego.
 • Możliwość określenia regulaminowych okresów wypożyczeń oddzielnie dla uczniów i nauczycieli oraz podręczników, lektur i czasopism.

 • Prowadzenie (zgodnie z potrzebą) wielu odrębnych ksiąg inwentarzowych (dla różnych rodzajów zbiorów i różnych szkół) wraz z odpowiednimi rejestrami ubytków.

Bazę danych programu stanowią: katalog księgozbioru, słowniki haseł wzorcowych, słowniki pomocnicze, katalog i karty akcesji czasopism, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, lista czytelników, raport wypożyczeń, lista pozycji zamówionych, raport zaległości, rejestry danych statystycznych.

W jaki sposób MOL Optivum usprawnia pracę?
 • Kontroluje terminy wypożyczeń i w razie potrzeby przygotowuje listę zaległych pozycji.
 • Rejestruje każde wypożyczenie, zwrot i prolongatę.

 • Zapewnia niezrównaną prostotę i efektywność w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych.
 • Tworzy niezbędne okresowe sprawozdania statystyczne z pracy biblioteki.

 • Pozwala na bieżącą kontrolę ilościowo-wartościowego stanu zbiorów.
 • Umożliwia automatyczną promocję czytelników na koniec roku szkolnego (przeniesienie wszystkich klas o jeden poziom wyżej).

 • Umożliwia zastosowanie kodów kreskowych, ułatwiając tym samym rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum), a także daje możliwość zastosowania technologii RFID.

Jak MOL Optivum ułatwia tworzenie elektronicznego katalogu?
 • Umożliwia pobieranie gotowych opisów z katalogu Biblioteki Narodowej.
 • Pozwala również na pobieranie opisów w formacie ISO 2709 np. z Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KARO).

 • Posiada wbudowane słowniki pomocnicze , z których bibliotekarz pobiera gotowe elementy opisów, np. nazwy wydawców.
 • Pozwala na budowanie jednorodnej kartoteki haseł autorskich.

 • Automatycznie tworzy karty analityczne czytelników i karty książek.
 • Możliwe jest także wyposażenie programu w kartotekę haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.


W jaki sposób pobierane są dane bibliograficzne do MOL Optivum?

Program jest przystosowany do wymiany danych zapisanych w formacie MARC 21.

Można pobrać dane bezpośrednio z opisów bibliotecznych z katalogu Biblioteki Narodowej oraz innych baz danych obecnych w internecie. Oznacza to dostęp do setki tysięcy opisów wydawnictw polskich, w tym opisy nowości wydawniczych. Opisy pobierane są poprzez protokół Z39.50.

Udostępnione jest również pobieranie opisów z baz danych innych bibliotek, udostępnianych w systemach wyszukiwania rozproszonego, np. w systemie KARO. Opisy z tych baz trafiają do tzw. banku danych, skąd zostają pobrane, w miarę potrzeby, do katalogu. MOL Optivum umożliwia wszechstronną wymianę danych pomiędzy bibliotekami. Opisy pobierane są w formacie ISO 2709.

Gromadzenie księgozbioru z MOL Optivum
 • Możliwość wykorzystania mechanizmów służących do wygodnego przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów biblioteki (skontrum).
 • Usprawniona obsługa czasopism poprzez tworzenie dla nich oddzielnego katalogu z kartami akcesji.

 • Usprawnienie i przyspieszenie inwentaryzacji dzięki równoczesnej pracy kilku osób w sieci komputerowej.
 • Zachowana ciągłość numeracji ubytków przy przejściu z rejestracji papierowej na rejestrację elektroniczną.

 • Automatyczne obliczanie wartości księgozbioru dla podanego zakresu numerów inwentarzowych, uwzględniające problemy związane z denominacją złotego (zgodnie z zaleceniami MEN i MKiSz).
 • Błyskawiczne tworzenie raportu ze skontrum.


Wypożyczanie książek oraz przeprowadzanie skontrum można znacznie uprościć dzięki wykorzystaniu technologii kodów kreskowych. Kodami oznacza się zarówno książki, jak i karty biblioteczne, a dane odczytuje się, wykorzystując czytnik kodów. Zapis za pomocą kodów kreskowych można wdrażać stopniowo.

Czym jest MOL WWW?

MOL WWW to dodatkowy moduł, który umożliwia zdalny dostęp do katalogu biblioteki. Dostęp może być realizowany zarówno lokalnie - w szkolnej sieci komputerowej, jak i zdalnie - poprzez internet (o ile szkoła posiada stałe łącze internetowe).

Moduł MOL WWW można łatwo wkomponować w szkolną witrynę internetową. Zarówno kolorystyka, jak i kroje czcionek mogą być dobrane odpowiednio do stylu witryny. Bibliotekarz poprzez ustawienia programu uaktywni odpowiednie dla biblioteki funkcje tego modułu.

Co oferuje MOL WWW czytelnikowi?
 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem różnych indeksów.
 • Przeglądanie własnego konta wypożyczeń (po zalogowaniu się).

 • Zamawianie z domu książek do wypożyczenia - zamówioną elektronicznie książkę można odebrać w bibliotece w regulaminowym terminie.
 • Przeglądanie aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości, zestawienia lektur i inne.

 • Bieżący dostęp do informacji o pozycjach zamówionych, wypożyczonych i przetrzymywanych.

Termin odbioru zamówionych książek jest widoczny w katalogu internetowym po zalogowaniu na konto czytelnicze.

Wymagania techniczne

Komputer główny

Wymagania sprzętowe Wymagania programowe
minimalne (dla instalacji z jednym stanowiskiem pracy bibliotekarza)
 • - komputer PC z procesorem 1,2 GHz;
 • - 1 GB pamięci operacyjnej RAM;
 • - 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym komputera;
 • - łącze internetowe o następujących parametrach: pobieranie 128kb/s, wysyłanie 128kb/s.
minimalne (dla instalacji z jednym stanowiskiem pracy bibliotekarza)
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7
zalecane (minimalne dla instalacji z kilkoma stanowiskami pracy bibliotekarzy)
 • - komputer PC z procesorem 2,2 GHz lub więcej;
 • - 2 GB pamięci operacyjnej RAM lub więcej;
 • - 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym komputera lub więcej;
 • - łącze internetowe o następujących parametrach: pobieranie 512 Mb/s lub więcej; wysyłanie 256 kb/s lub więcej;
 • - stałe łącze do Internetu.
zalecane
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7.

Stacje robocze bibliotekarzy

Wymagania sprzętowe Wymagania programowe
minimalne
 • - komputer PC z procesorem 800 MHz;
 • - 1 GB pamięci operacyjnej RAM;
 • - 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera;
 • - łącze internetowe o następujących parametrach: pobieranie 128 kb/s, wysyłanie 128 kb/s.
minimalne
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7;
 • - przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.
zalecane
 • - komputer PC z procesorem 1,5 GHz lub więcej;
 • - 2 GB pamięci operacyjnej RAM lub więcej;
 • - 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym komputera lub więcej;
 • - łącze internetowe o następujących parametrach: pobieranie 512 Mb/s lub więcej, wysyłanie 256 kb/s lub więcej.
zalecane
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7;
 • - przeglądarka Internet Explorer w wersji minimum 7 lub Mozilla Firefox w wersji minimum 3.0

Uwaga! Program MOL Optivum nie może pracować na komputerach wyposażonych w systemy Windows 95/98.

Komputery dla czytelników

Wymagania sprzętowe Wymagania programowe
zalecane
 • - komputer PC z procesorem 1 GHz połączony z internetem lub siecią lokalną szkoły (protokołem TCP/IP);
 • - 1 GB pamięci operacyjnej RAM;
 • - łącze internetowe o następujących parametrach: pobieranie 512 Mb/s lub więcej, wysyłanie 256 kb/s lub więcej.
zalecane
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7;
 • - przeglądarka Internet Explorer w wersji minimum 7 lub Mozilla Firefox w wersji minimum 3.0.
Cennik

Roczny abonament za pakiety Optivum (ceny brutto)

XS
szkoły do 150 uczniów, przedszkola
S
szkoły 151-300 uczniów, inne placówki
M
szkoły 301-600 uczniów
L
szkoły 601-1200 uczniów
XL
szkoły powyżej 1200 uczniów
MOL Optivum
300 zł
490 zł
760 zł
840 zł
950 zł

Podane ceny nie dotyczą zespołów obsługi administracyjnej szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Wybierz abonament najlepszy dla Twojej placówki!