lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Subwencja VULCAN

Weryfikacja danych i szacowanie kwoty subwencji oświatowej

Subwencja VULCAN to program, który wspiera samorządy w weryfikacji danych subwencyjnych jednostek oświatowych pochodzących z różnych źródeł, m.in. z SIO, oraz umożliwia oszacowanie wysokości przewidywanej kwoty subwencji oświatowej.

Wygodne gromadzenie i porównywanie danych z różnych źródełSubwencja VULCAN umożliwia zebranie danych subwencyjnych, które dotyczą jednostek prowadzonych i nieprowadzonych przez dany organ prowadzący, w jednej bazie. Dane te pochodzą z różnych źródeł, a program na ich podstawie prezentuje przewidywaną kwotę subwencji.Każdy samorząd może wczytać do aplikacji dane z raportu SIO, które zawierają wykaz liczb uczniów rzeczywistych w podziale na wagi i jednostki składowe. Co ważne, program umożliwia wielokrotne pobranie tych danych, dzięki czemu możliwe jest wersjonowanie zestawu informacji pochodzących z SIO i ich porównywanie.Dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych wprowadzają do udostępnionego w programie elektronicznego formularza informacje szczegółowe dotyczące swojej placówki w zakresie potrzebnym do analiz danych. W samorządach korzystających z programu Sigma część pól formularza uzupełnianych jest automatycznie poprzez wczytanie danych z arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.Przewidywaną kwotę subwencji oświatowej można porównać z wysokością planowanych w budżecie wydatków na zadania oświatowe oraz z realizacją budżetu w ciągu całego roku. W tym celu samorząd może wczytać projekt planu, plan finansowy czy wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28 programu Sigma.

Ułatwienie dla dyrektorów jednostek oświatowych

Dyrektorzy jednostek oświatowych, wprowadzając dane do Subwencji VULCAN, nie muszą znać rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej ani opisu wag subwencyjnych. Podają jedynie liczby uczniów w formularzu, a program sam nadaje im odpowiednie wagi, wyliczając przeliczeniową liczbę uczniów.

Łatwa kontrola poprawności danych

Subwencja VULCAN umożliwia JST łatwe wykrycie niespójności w danych poprzez:

  • porównanie liczb uczniów jednostek oświatowych wykazanych w różnych źródłach danych (np. pobranych z raportu SIO i arkusza organizacyjnego),
  • porównanie liczb uczniów w podziale na wagi subwencyjne pobranych z kilku wersji raportu SIO w danym miesiącu.

Dzięki temu samorząd może sprawnie zareagować na nieścisłości w danych, które będą podstawą do wygenerowania raportu subwencyjnego w SIO, i tym samym uniknąć błędnego naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym ekspert VULCAN wyjaśnia, z jakich danych warto korzystać by zweryfikować informacje wprowadzone przez jednostki oświatowe do SIO.

Automatyczne raporty – ułatwienie pracy samorządu i jednostek oświatowych

Dzięki programowi Subwencja VULCAN samorząd automatycznie otrzymuje zestawienia odpowiadające na najważniejsze pytania:

  • jaka jest liczba uczniów rzeczywistych i przeliczeniowych wykazana na podstawie danych z różnych źródeł w podziale na wagi subwencyjne;
  • jaka jest przewidywana kwota subwencji z danych pochodzących z różnych źródeł;
  • jaka jest różnica w liczbie uczniów rzeczywistych, przeliczeniowych i przewidywanej kwoty subwencji w poszczególnych wagach pochodzących z dwóch wersji zaimportowanych danych z SIO w danym miesiącu, np. stan wykazany na 30 września;
  • jaka jest przewidywana kwota subwencji i wysokość zaplanowanych wydatków na zadania oświatowe w projekcie planu finansowego oraz planie finansowym publicznych jednostek oświatowych; możliwe jest też porównanie kwoty subwencji z wydatkami wykonanymi ponoszonymi w kolejnych miesiącach roku budżetowego.

Wszystkie zestawienia prezentowane są w wygodny dla użytkowników sposób – w programie MS Excel. Dzięki temu możliwy jest dostęp do danych źródłowych, co pozwala na dowolne przekształcanie raportów w zależności od potrzeb.

 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: najnowsza wersja - Google Chrome, Firefox, Edge, Opera
oprogramowanie dodatkowe: MS Excel 2016, MS Excel 2019
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome, najnowsza wersja
oprogramowanie dodatkowe: MS Excel 2016, MS Excel 2019
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.