Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w czasie pandemii koronawirusa

xDorota Kędzierska, 2020-05-21

Pandemia COVID-19 zmieniła z dnia na dzień sposób funkcjonowania większości instytucji, w tym jednostek oświatowych. Szkoły przeszły na zdalny tryb nauczania, komunikacja pomiędzy nauczycielami i uczniami jest realizowana poprzez systemy elektroniczne, telefonicznie lub mailowo.


W jaki sposób przeprowadzić bezpiecznie rekrutację do szkół? Odpowiedź jest prosta – również elektronicznie. Precyzyjniej mówiąc przy użyciu systemu elektronicznego przeznaczonego do organizacji rekrutacji do szkół Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN.

Oferta wszystkich szkół dostępna online

Elektroniczna rekrutacja rozpoczyna się od publikacji oferty edukacyjnej wprowadzonej przez szkoły. Oferta jest zgromadzona w jednym miejscu i przygotowana w jednym standardzie, co ułatwia jej przeglądanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy szkoły są zamknięte.

Elektroniczne złożenie i podpisanie wniosku

Kolejnym krokiem jest rejestracja kandydatów, którzy biorą udział w rekrutacji. Polega ona na wypełnieniu elektronicznego formularza przez samych kandydatów. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz wczytaniu załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą podpisać wniosek używając profilu zaufanego ePUAP. Szkoły otrzymają do wglądu dane wprowadzone w systemie oraz na elektronicznym wniosku i mogą zweryfikować poprawność zgłoszenia. Jeśli dane są zgodne, następuje akceptacja wniosku, a kandydat przystępuje do udziału w rekrutacji.

Elektroniczne złożenie wniosku podnosi poziom bezpieczeństwa pracowników szkół oraz uczestników procesu rekrutacji. Dokumentacja jest dostępna bezpośrednio w systemie Nabór i nie ma konieczności korzystania z poczty elektronicznej w celu przesłania dokumentów czy kompletowania dokumentacji w późniejszym terminie, gdy zostanie ona dostarczona do szkoły.

Kolejnym krokiem rekrutacji jest uzupełnienie przez kandydatów w systemie Nabór informacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty. Następnie kandydaci dostarczają do szkół kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Szkoły porównują dane wprowadzone do systemu z informacjami zawartymi w dostarczonej dokumentacji i je akceptują, aby umożliwić kandydatom dalszy udział w procesie rekrutacji.

Automatyczny przydział kandydatów

Najważniejszym momentem elektronicznej rekrutacji jest obliczenie punktów rekrutacyjnych i automatyczny przydział kandydatów do wybranych przez nich szkół. Na tym etapie samorząd może w uzgodnieniu ze szkołami dokonywać korekt w zakresie liczby miejsc dostępnych w poszczególnych oddziałach i grupach rekrutacyjnych. Pozwala to na zwiększenie liczby przyjętych kandydatów w trakcie zasadniczej rekrutacji oraz zmniejsza skalę rekrutacji uzupełniającej. W tym roku, z uwagi na brak rekrutacji uzupełniającej, takie działania będą szczególnie potrzebne, ponieważ zmniejszą liczbę uczniów poszukujących szkoły tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Informacja o wynikach rekrutacji bez wychodzenia z domu

Ostatnim krokiem jest publikacja wyników przydziału. Szkoły pobierają z systemu Nabór gotowe listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i publikują je na stronach szkolnych. Wynik jest również dostępny dla każdego kandydata po zalogowaniu do systemu Nabór oraz w aplikacji mobilnej w telefonie kandydata/rodzica. Po publikacji następuje etap złożenia przez kandydata potwierdzenia woli i automatyczne umieszczenie go na liście przyjętych.

Przyjęci uczniowie mogą też pobrać z systemu listę podręczników na nowy rok szkolny.

Ostatni moment na wdrożenie systemu

W tym roku proces rekrutacji rozpocznie się w późniejszym terminie ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Dlatego to ostatni moment na podjęcie decyzji o organizacji rekrutacji do szkół w sposób bezpieczny i wygodny dla wszystkich uczestników procesu, czyli ze wsparciem systemu elektronicznego. Taką formę rekrutacji w tym szczególnym czasie zaleca Ministerstwo Edukacji Narodowej w odniesieniu do artykułu 130 ustęp 7 ustawy Prawo oświatowe: „Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.”

Z systemu elektronicznego naboru VULCAN korzysta już ponad połowa samorządów w Polsce. Dołącz do nich już dziś!

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z:
Centrum Obsługi Klienta VULCAN
tel. 71 757 29 29, e-mail: cok@vulcan.edu.plO AUTORZE

Dorota Kędzierska

Product owner w firmie VULCAN. Od 12 lat zajmuje się zagadnieniami z obszaru rekrutacji do jednostek oświatowych. Organizatorka elektronicznej rekrutacji „podwójnego rocznika” do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla 60% uczniów w Polsce. Obecnie zarządza oprogramowaniem wspierającym nabór do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# nabór do szkół i przedszkoli

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x