Vulcan.edu.pl > Dla szkół i dla przedszkoli > Multimedia szkolne > Platforma edukacyjna FRONTER

Platforma edukacyjna FRONTER

Fronter

 • Efektywne wsparcie nauki i nauczania
 • Otwarta platforma edukacyjna, która wykorzystuje najnowszą technologię
 • Łatwe w użyciu, internetowe narzędzia do współpracy, uczenia się i nauczania
 • System, któremu zaufało już ponad pięć milionów uczniów, studentów i ich nauczycieli
Co to jest Fronter?

Fronter to norweska platforma edukacyjna. Jest to wirtualne środowisko nauczania, które można wykorzystać w zależności od własnych potrzeb. Fronter wspomaga przygotowanie, przeprowadzanie oraz analizę lekcji. Dostarcza także narzędzi, które umożliwiają dokumentowanie wyników nauczania oraz komunikację pomiędzy szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami.

W jakich działaniach najlepiej sprawdza się Fronter?
 • Upraszcza pracę własną.
 • Wspiera pracę zespołową.

 • Oferuje ułatwienia w procesie nauczania.
 • Umożliwia publikowanie treści edukacyjnych.

 • Daje dostęp do administrowania procesem kształcenia.

Fronter używany jest przez samorządy takich metropolii, jak Londyn, Oslo, Kopenhaga. W miastach tych z platformy Fronter korzystają wszystkie szkoły. Platforma świetnie sprawdza się także na wyższych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Cambridge.

Co umożliwia Fronter?
 • Budowę ciekawego i przejrzystego e-portfolio.
 • Stały kontakt ze znajomymi i z nauczycielami.

 • Przesyłanie prac i przyjmowanie ich ocen.
 • Pracę samodzielną oraz zespołową.

 • Realizację indywidualnych celów kształcenia.

Co sprawia, że z Frontera korzysta się tak przyjemnie?
 • Prosty i intuicyjny interfejs.
 • Wydajny i uniwersalny moduł administracyjny.

 • Profesjonalne wsparcie dostępne dla każdego użytkownika.
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych oraz sprawności obsługi systemu.


W jaki sposób Fronter ułatwia pracę nauczyciela?
 • Umożliwia łatwe sprawdzanie planu lekcji przygotowanego w Planie lekcji Optivum.
 • Ułatwia zadawanie prac domowych, ocenianie i omawianie ich z uczniami.

 • Usprawnia kontrolowanie harmonogramu zastępstw przygotowanych za pomocą programu Zastępstwa Optivum.
 • Daje możliwość szybkiego przekazywania materiałów do lekcji (własnych, pochodzących od wydawców lub z internetu).

 • Wspomaga prowadzenie przejrzystej dokumentacji postępów w nauce.

Co dzięki Fronterowi zyskują uczniowie i rodzice?
 • Dostęp do materiałów z lekcji w każdej chwili i z dowolnego miejsca.
 • Łatwe przesyłanie zadań domowych oraz wgląd w ich ocenę i poprawę.

 • Sprawną komunikację z nauczycielami, innymi rodzicami i administracją szkoły.
 • Stały dostęp do informacji o szkole.


Wybierz abonament najlepszy dla Twojej placówki!