lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Dofinansowanie systemu elektronicznego naboru ze środków Unii Europejskiej

Przedstawiona oferta w wersji rozszerzonej zawiera element e-usług (profil zaufany / podpis kwalifikowany), co otwiera przed samorządem możliwość sfinansowania kosztów systemu naborowego ze środków unijnych.

Zastosowanie profilu zaufanego podnosi poziom dojrzałości e-usługi naborowej do najwyższego, piątego, poziomu. Najwyższy poziom to często punkty premiujące podczas oceny wniosku, a przez to zwiększenie szans na otrzymanie dofinansowania.

Korzyści

Wdrożenie systemu elektronicznego naboru, umożliwiającego elektroniczne podpisywanie wniosku rekrutacyjnego, to korzyści zarówno dla rodziców, jak i dla samorządu:

  • Rodzice otrzymują wygodną możliwość składania oświadczeń woli korzystając z profilu zaufanego / podpisu kwalifikowanego.
  • Profil zaufany jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania.
  • Poszerzony zostaje katalog usług, które obywatel może wykonać elektronicznie.

Co warto wiedzieć o procesie pozyskania środków na e-usługi?

  • Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków ogłaszają Urzędy Marszałkowskie.
  • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie konkursowym w podziale na województwa – Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
  • Cała procedura ubiegania się o dofinansowanie (od złożenia wniosku do otrzymania dofinansowania) trwa około 6-9 miesięcy.
  • Poziom dofinansowania projektów wynosi od 75% do 85%.
  • Wniosek składany jest w formie elektronicznej poprzez właściwy generator. Następnie wniosek przechodzi dwa etapy oceny – formalną i merytoryczną i otrzymuje określoną liczbę punktów. Na ich podstawie tworzona jest lista rankingowa projektów.

Informacje o Regionalnych Programach Operacyjnych

Strony Regionalnych Programów Operacyjnych znajdują się pod poniższymi adresami:

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY