lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dbanie o rozwój własny i swoich pracowników to bez wątpienia bardzo dobra inwestycja. Nierzadko jednak kosztowna. Przeszkolenie całej rady pedagogicznej stanowi dla szkoły duże wyzwanie – finansowe i organizacyjne. Niezwykle ważne jest zatem, by maksymalnie wykorzystać zainwestowane środki.

Fakt, że wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni, nie oznacza, że podnieśli swoje kwalifikacje, a dyrektor szkoły zainwestował najlepiej, jak to możliwe. Truizm? Oczywiście! Ale z wielu względów często o tym zapominamy i planujemy kolejne szkolenia nie do końca dopasowane do naszych potrzeb.

Świadomy wybór

Aby uniknąć nietrafionych szkoleń, warto zapamiętać jedno:

Szkolenie nie zaczyna się po przekroczeniu progu sali szkoleniowej i nie kończy z chwilą jej opuszczenia.

Jeśli przed wyborem szkolenia nie wykonano rzetelnej analizy potrzeb, a po jego zakończeniu nie zorganizowano warsztatu mającego na celu utrwalenie efektów, może się okazać, że czas spędzony na sali szkoleniowej nie został optymalnie wykorzystany.

W trakcie takiego szkolenia możemy na przykład dojść do wniosku, że omawiane tematy są nam już znane bądź odwrotnie – że nie mamy wystarczającej wiedzy, by dokładnie zrozumieć to, o czym mówi trener.

Strata czasu? Nie. Ucząc się, zawsze zyskujemy: poznajemy całkiem nowe zagadnienia albo utrwalamy materiał. Nie da się jednak ukryć, że nasz czas i nasze pieniądze mogłyby zostać zainwestowane dużo efektywniej.

Szkolenia EDUCentrum „szyte na miarę”

Każda szkoła ma swoją specyfikę, swoje mocne i słabe strony. Najważniejsze jest dopasowanie cyklu szkoleniowego i rozwoju kompetencji pracowników do ich realnych potrzeb. Jak to robimy w EDUCentrum?

Krok 1 - Analiza potrzeb

Zaczynamy od analizy potrzeb. Przeprowadzamy ankiety online i wywiady telefoniczne z Twoimi pracownikami. Jeśli to konieczne, przyjeżdżamy do szkoły, by osobiście porozmawiać z nauczycielami. Chcemy dokładnie poznać rzeczywiste potrzeby szkoleniowe, ponieważ najważniejsze jest to, aby szkolenia przez nas przeprowadzone przekładały się na realne korzyści dla naszych klientów.

Krok 2 - Planowanie

Na podstawie wcześniejszej diagnozy rekomendujemy najlepszy plan rozwoju pracowników. Wspólnie ustalamy, jakie są Twoje oczekiwania i możliwości. Wypracowujemy plan działania optymalnie dopasowany do potrzeb i możliwości Twojej szkoły.

Krok 3 - Dedykowany program

Opracowujemy dla Twojej szkoły indywidualny program, czyli nie ograniczamy się tylko do szkoleń prezentowanych w naszym portfolio. Skupiamy się na rozwoju konkretnych kompetencji pracownika i przygotowujemy taki plan szkolenia, który nam to zapewni. Określamy dokładny zakres merytoryczny spotkań i czas ich trwania – wszystko na podstawie ustaleń, które wspólnie poczyniliśmy w poprzednim kroku.

Krok 4 - Szkolenia

Doświadczeni trenerzy przeprowadzają zaplanowane szkolenia, a następnie sporządzają raport. Dlaczego? Ponieważ każde ze szkoleń może wywołać potrzebę zweryfikowania wcześniejszego planu – na przykład jeśli trener zauważy, że kompetencje uczestników są wyższe lub niższe, niż to wcześniej określali. Na tym etapie rekomendujemy również dalsze działania, mające na celu wywołanie trwałej zmiany i wzrost określonych kompetencji pracownika.

Krok 5 - Wzmocnienie i utrwalenie efektów

Efektywność procesu szkoleniowego znacznie podnoszą tak zwane sesje follow-up. Przeprowadzamy je w terminie od dwóch tygodni do miesiąca po szkoleniu, tak aby w międzyczasie uczestnicy mieli okazję przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas sesji Twoi pracownicy konsultują i przepracowują z trenerem ewentualne trudności czy opowiadają o sukcesach we wdrażaniu tego, czego się nauczyli. Takie spotkania pomagają ugruntować wiedzę i zwiększyć zaangażowanie uczestników szkoleń w zmianę nawyków.

Najlepsze rezultaty szkoleń

Dzięki dopasowaniu rozwoju kompetencji do rzeczywistych potrzeb Twojej szkoły i wyborowi zindywidualizowanego programu szkoleniowego zawsze osiągniesz najlepsze rezultaty.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY