lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Drukowanie świadectw i arkuszy ocen 2017/2018

Trwa sezon drukowania świadectw i arkuszy ocen, dlatego zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące obowiązujących w tym roku szkolnym szablonów.

Aktualizacja szablonów świadectw i arkuszy ocen w e-dzienniku UONET+

Wraz z aktualizacją wydaną 21 czerwca br. (wersja programu: 18.02.0002) do UONET+ zostały dodane szablony arkuszy ocen, zgodne z nowym rozporządzeniem MEN. Pełna lista szablonów została zamieszczona w tabeli poniżej.

Zaktualizowaliśmy system również pod kątem szablonów świadectw i dyplomów dla szkół artystycznych. Jednak z uwagi na fakt, że do 20.06.2018 r. Ministerstwo Kultury nie opublikowało rozporządzenia zawierającego ww. szablony, zaktualizowaliśmy UONET+ bazując na projekcie rozporządzenia. W związku z tym, szablony w programie mogą nie spełniać wymogów ostatecznej treści rozporządzenia.

Gdy tylko Ministerstwo Kultury podpisze rozporządzenie, wydamy komunikat informujący Państwa, czy szablony przygotowane na podstawie projektu rozporządzenia są zgodne z finalnym rozporządzeniem, czy będą jednak wymagały zmian i aktualizacji UONET+.

Jeśli do tego czasu zdecydują się Państwo na drukowanie świadectw i dyplomów, prosimy o szczególną uwagę i dokładne sprawdzanie, czy szablon dostępny w UONET+ jest zgodny z tym, który został opublikowany w podpisanym rozporządzeniu.

Szablony arkuszy ocen dla szkół artystycznych zaktualizujemy po opublikowaniu ostatecznej treści rozporządzenia przez Ministerstwo Kultury.

Porady dotyczące drukowania świadectw w UONET+

Wszystkich użytkownikom programu UONET+ zachęcamy do zapoznanie się z poradą:

Jak przygotować i wydrukować świadectwa w roku szkolnym 2017/2018?

Początkującym użytkownikom naszego e-dziennika polecamy również zapoznanie się z materiałami instruktażowymi dotyczącymi rozpoczęcia pracy w UONET+.

Starter UONET+
Jak przygotować i wydrukować świadectwa w roku szkolnym 2017/2018?
Starter UONET+
 

Wzory świadectw


Lista wzorów świadectw obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
Typ szkoły Klasy Wzór świadectwa
Podstawowa
 • I-III
 • V i VI
 • IV i VII
 • VII – oddziały przysposabiające do pracy
 • I-VII – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • MEN-I/1/1
 • MEN-I/3a/2 i MEN-I/3a-w/2
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1
 • MEN-I/5/1
 • MEN-I/6/1


Gimnazjum
 • II
 • II – oddziały przysposabiające do pracy
 • II – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • III
 • III – oddziały przysposabiające do pracy
 • III – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • MEN-I/9/2 i MEN-I/9-w/2
 • MEN-I/10/2
 • MEN-I/11/2


 • MEN-I/13b/2 i MEN-I/13b-w/2
 • MEN-I/14b/2
 • MEN-I/15b/2

Zasadnicza szkoła zawodowa
 • II
 • III
 • MEN-I/17a/2 i MEN-I/17a-w/2
 • MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2
Branżowa szkoła I stopnia
 • I
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2
Liceum ogólnokształcące
 • I-II
 • III
 • MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2
 • MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2
Technikum
 • I-III
 • IV
 • MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2
 • MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy MEN-I/31/2 i MEN-I/32/2
Szkoła policealna MEN-I/33/2
 

Wzory arkuszy ocen

Wzory arkuszy ocen do zastosowania w roku szkolnym 2017/2018
Typ szkoły Klasy Wzór dotychczasowego arkusza ocen Wzór nowego arkusza ocen
Podstawowa
 • I
 • IV
 • II, III, V, VI
 • VII
 • I – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • II-VII – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • MEN- I/37b/2
 • MEN- I/37b/2
 • MEN- I/37b/2

 • MEN- I/38b/2


 • MEN-I/45/1
 • MEN-I/45/1 dołączyć do dotychczas prowadzonego

 • MEN- I/63m/2 dołączyć do dotychczas prowadzonego
 • MEN-I/46/1


 • MEN-I/46/1 dołączyć do dotychczas prowadzonego


Gimnazjum
 • II-III
 • II-III – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • MEN-I/39b/2
 • MEN-I/40b/2Zasadnicza szkoła zawodowa
 • I-III
 • MEN-I/45b/2
Branżowa szkoła I stopnia
 • I
 • MEN-I/50/2
Liceum ogólnokształcące
 • I-III
 • MEN-I/42b/2
Technikum
 • I-IV
 • MEN-I/44b/2
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
 • I-III
 • MEN-I/41b/2
 • MEN-I/47/2 dołączyć do dotychczas prowadzonego
Szkoła policealna
 • MEN-I/46b/2

Przepisy przejściowe dotyczące prowadzenia arkuszy ocen dla uczniów w okresie obowiązywania starej i nowej podstawy programowej zostały opisane w rozdziale3 w paragrafach 53-61 rozporządzenia MEN – zobacz Rządowe Centrum Legislacji oraz Dziennik Ustaw

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY