lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
 

Fundusze unijne dla oświaty

 

Nowa edukacja w nowej perspektywie finansowej

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli Państwu spojrzeć na edukację z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości aplikowania o środki unijne na edukację w nowym okresie programowania.

Zakres merytoryczny szkolenia został tak sprofilowany, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków wspólnotowych.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnicy szkoleń uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

  1. jakie możliwości w obszarze edukacji stwarza nowa perspektywa dla szkół i samorządów;
  2. na jakie działania edukacyjne można pozyskać środki w nowej perspektywie;
  3. jakie zmiany zaszły w ubieganiu się o środki unijne;
  4. jak dobrze przygotować się do nowego okresu programowania;
  5. jakie Programy Operacyjne będą realizowane w latach 2014-2020;
  6. jak efektywnie wykorzystać doświadczenia z minionej perspektywy finansowej.
 

Program szkolenia

Nowe założenia programowe dla funduszy UE w latach 2014-2020
Założenia pakietu legislacyjnego UE i Umowy partnerstwa w kontekście wsparcia sektora edukacji
POWER: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Dotacje na edukację na poziomie regionalnym - Regionalny Programy Operacyjny (RPO) - projekty infrastrukturalne
Dotacje na edukację na poziomie regionalnym - Regionalny Programy Operacyjny (RPO) - projekty miękkie
Zasady aplikacji o wsparcie pomocowe
 

Trener

Bartosz Wolański

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SA-PARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

 

Czas trwania i cena szkolenia

Szkolenie trwa dwa dni (16 godzin dydaktycznych).

Cena szkolenia wynosi 580 złotych brutto (opcjonalnie nocleg ze śniadaniem dodatkowo 200,00 zł).

 

Terminy szkoleń

 

Zapisy na szkolenie

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY