lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Jak dobrze zorganizować proces rekrutacji do przedszkoli w roku 2019

Każdy samorząd jest w pewnej mierze zaangażowany w proces rekrutacji do przedszkoli i doświadczył problemów związanych z tym zagadnieniem.

Jeśli znane są Państwu takie trudności, jak:

  • brak bieżącej kontroli nad przebiegiem procesu rekrutacji do przedszkoli,
  • blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata do momentu ostatecznego wyboru miejsca,
  • brak możliwości racjonalnego zarządzania liczbą miejsc w przedszkolach,
  • trudności z określeniem miejsc do wskazania dla dzieci nieprzyjętych

zapraszamy na spotkanie podczas którego podpowiemy, jak uniknąć typowych problemów towarzyszących rekrutacji do przedszkoli.

Poza tym proces rekrutacji wzbudza duże, nierzadko negatywne emocje u wszystkich jego uczestników. Uporządkowanie i ujednolicenie tego procesu wpływa pozytywnie zarówno na pracę urzędu, jak i na jego postrzeganie przez rodziców oraz opinię publiczną.
 

Program spotkania

10.00–10.10

Powitanie uczestników

10.10–10.40

Czynniki ryzyka w rekrutacji prowadzonej w tradycyjny sposób

10.40–11.10

Jak usprawnić proces rekrutacji – elektroniczny nabór do przedszkoli (część I)

11.10–11.30

Przerwa kawowa

11.30–12.45

Jak usprawnić proces rekrutacji – elektroniczny nabór do przedszkoli (część II)

12.45–13.15

Pytania uczestników

Terminy i miejsca spotkań

  • 6.12.2018 r. - Hotel Safir Poznań Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
  • 10.12.2018 r. - Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa
  • 11.12.2018 r. - Hotel Novotel Wrocław, Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław
 

Formularz zapisu

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY