lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Kopiowanie arkusza organizacyjnego

Przekształcenia sieci szkół wpływają na zmiany organizacyjne jednostek oświatowych. Usługa "Kopiowanie arkusza organizacyjnego pomiędzy jednostkami oświatowymi" pozwala na kopiowanie wybranego arkusza organizacyjnego do nowej jednostki np. z likwidowanego gimnazjum do szkoły podstawowej.

Dzięki temu opracowany w kwietniu projekt majowy może zostać powielony do nowej jednostki, która na jego podstawie przygotuje już w nowej strukturze aneks wrześniowy.

Szczegóły usługi

 • Usługa kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, których podległe jednostki posiadają system Sigma i chcą szybko dostosować arkusze szkół do zmian organizacyjnych.
 • Koszt realizacji usługi to 450 zł brutto od szkoły.
 • Usługa realizowana jest od 17 lipca 2017 r., jednak już teraz zachęcamy do złożenia zamówienia na wykonanie usługi – o termin wykonania decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku korzystania z programu Finanse usługę kopiowania arkusza organizacyjnego można wykonać pod warunkiem, że również pod względem finansowo-księgowym powstaje nowa jednostka. Po dodaniu w centralnym rejestrze jednostek nowej placówki, automatycznie pojawi się ona we wszystkich aplikacjach, w tym Sigmie i Finansach.

Przebieg realizacji usługi

 • Zgłoszenie chęci zamówienia usługi.  Formularz wypełnia JST, które podpisało z VULCAN umowę licencyjną na użytkowanie programu Sigma.

 • Wypełnienie szczegółowego formularza zamówienia

  Po otrzymaniu zamówienia, konsultant VULCAN przesyła do wypełnienia dokument, który ściśle precyzuje szczegóły dotyczące przenoszonych arkuszy.

 • Rozmowa z konsultantem Centrum Obsługi Klienta VULCAN

  Po otrzymaniu szczegółowych wytycznych konsultant VULCAN może skontaktować się ze wskazanym pracownikiem JST w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

 • Wykonanie zlecenia kopiowania arkuszy

  Pracownik VULCAN pisemnie informuje o zakończeniu realizacji usługi.

 • Potwierdzenie poprawności wykonania usługi

  Pracownik JST pisemnie potwierdza poprawność wykonania usługi.
 

Formularz zamówienia usługi kopiowania arkusza organizacyjnego pomiędzy jednostkami oświatowymi

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY