lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
 

Nowe wyzwania edukacyjne

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w kontekście zmian w sposobie oceniania uczniów i nadzoru pedagogicznego

Dnia 9 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Przyjdź na seminarium a uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie zmiany, mające wpływ na pracę szkoły zaszły w nadzorze pedagogicznym.
  2. Jak poradzić sobie z obowiązkiem wdrożenia programu naprawczego, związanego z niską oceną jakości kształcenia w placówce.
  3. Jak dostosować statut szkoły do aktualnej sytuacji prawnej.
  4. Jak przekazywać dokładną informację zwrotną na temat postępów w nauce dla ucznia i jego rodzica zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy.
  5. Jak poradzić sobie z obowiązkiem udostępniania uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych.
 

Program seminarium

Badanie jakości pracy szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego.
Obowiązek wdrożenia programu naprawczego - niedostateczne efekty lub jakość kształcenia.
Ocenianie - dokładna informacja zwrotna dla ucznia i jego rodzica, ocena opisowa, udostępnianie prac pisemnych.
Niezbędne zmiany w dokumentach szkolnych.
Przykłady rozwiązań praktycznych - m.in. na co zwracać uwagę przy ocenianiu; jak uzasadniać wystawianą ocenę; jak zmienić zapisy w statucie.
 

Terminy i miejsca spotkań

 

Zapisy na konferencję

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY