lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Optymalizacja obsługi finansowo-płacowej oświaty

Usługa optymalizacji obsługi finansowo-płacowej oświaty ma na celu:

 • ocenę efektywności funkcjonującego modelu (scentralizowanego lub rozproszonego);
 • ocenę możliwości i celowości zmiany istniejącego modelu obsługi finansowo-płacowej z uwzględnieniem potrzeb JST i jednostek oświatowych oraz zakresu realizowanych zadań;
 • ocenę potencjalnych korzyści po wprowadzeniu działań usprawniających;
 • optymalizację poziomu zatrudnienia.

Wybierz najlepszy dla Twojego JST model obsługi finansowo-płacowej

Po przeprowadzeniu usługi optymalizacji obsługi finansowo-płacowej oświaty otrzymasz:

 • Rzetelną i wiarygodną analizę oraz ocenę efektywności obecnie funkcjonującego modelu obsługi finansowo-płacowej.
 • Propozycję działań usprawniających w funkcjonującym modelu lub propozycję jego zmiany wraz z argumentacją, kalkulacją kosztów wdrożenia i oszacowaniem docelowych skutków finansowych.
 • Propozycję optymalizacji zatrudnienia w obrębie służb finansowo-płacowych.
 • Analizę funkcjonujących narzędzi informatycznych i sposobu ich wykorzystania, bądź propozycję zmian w tym zakresie, jeśli analiza wykaże, że zmiany te przyniosą konkretne i wymierne korzyści.

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Optymalizację obsługi finansowo-płacowej można połączyć z usługą przygotowania ujednoliconej polityki rachunkowości . Wprowadzone zmiany można wspierać informatycznie aplikacją Finanse.

Proces realizacji usługi

Analiza stanu obecnego (dokonywana na podstawie m.in. analizy dokumentacji, obserwacji i wywiadów z pracownikami) w zakresie:

 • realizowanych procesów;
 • metod pracy;
 • podziału i przepływu realizowanych zadań;
 • czynników wpływających na pracochłonność;
 • stosowanych narzędzi.

Zgromadzenie danych ilościowych.

Przygotowanie propozycji działań usprawniających.

Przygotowanie propozycji optymalizacji zatrudnienia.

Przygotowanie symulacji finansowych wynikających z wdrożenia działań usprawniających obsługę finansowo-płacową.

Opis niezbędnych wymagań funkcjonalnych narzędzi informatycznych.

Prezentacja wyników analizy.

Przekazanie Klientowi pisemnego opracowania.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY