lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Prognozowanie wydatków na oświatę

Usługa pozwala ustalić prawdopodobną wysokość dopłat do środków na utrzymanie oświaty, otrzymywanych z budżetu państwa, które samorząd będzie musiał sfinansować z dochodów własnych, w perspektywie 5-letniej.

Dodatkowo zawiera propozycje działań racjonalizacyjnych w analizowanym zakresie wraz z symulacją finansowych skutków tych działań.

Finansowanie oświaty w 5-letniej perspektywie - bądź przygotowany!

Wynikiem przeprowadzonej usługi będzie:

  • Wskazanie kierunku zmian i prawdopodobnej wysokości wydatków oświatowych oraz wielkości subwencji oświatowej w perspektywie pięcioletniej.
  • Wskazanie zaleceń i propozycji zmian mających na celu poprawę wyników finansowych w zakresie oświaty wraz z symulacją ich skutków finansowych.
  • Oszacowanie prawdopodobnego zapotrzebowania na etaty nauczycieli w perspektywie pięcioletniej.

Wszystkie te informacje ułatwią przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań oświatowych.

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Dużą pomocą w procesie planowania organizacji służy aplikacja Sigma.

Proces realizacji usługi

  • Zebranie i weryfikacja danych potrzebnych do realizacji usługi.
  • Przeprowadzenie analiz.
  • Opis założeń przyjętych w zastosowanym modelu prognostycznym.
  • Przygotowanie prognoz w perspektywie pięcioletniej.
  • Przygotowanie propozycji działań racjonalizacyjnych wraz z symulacją ich skutków finansowych.
  • Prezentacja wyników analiz i rekomendowanych zmian.

Opcjonalne elementy usługi

Możliwa jest aktualizacja prognozowanych wartości w cyklu rocznym.

Usługę także można wzbogacić o monitorowanie stanu wdrażania proponowanych zmian.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY