lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Projekt Edu.Lublin


Jako liderzy branży tworzącej rozwiązania dla oświaty stawiamy sobie ambitne cele. Zależy nam na ciągłym rozwoju naszych aplikacji oraz systemów i tym samym na ułatwieniu pracy setkom tysięcy Polek i Polaków. Nieustannie spoglądamy w przyszłość edukacji wcielając w życie innowacyjne rozwiązania.

Podsumowanie współpracy z miastem Lublin

Projekt lubelski jest wyjątkowy, ponieważ ukazuje to, do czego konsekwentnie dążymy od wielu lat. Kompleksowość i wszechstronność tego projektu jest bardzo duża. Dzięki wdrożeniu systemu edukacja zdalna stała się możliwa i przyjemniejsza dla kolejnych ponad 60 tysięcy pedagogów i uczniów, a to dla nas największa nagroda.
 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE NA WIELU PŁASZCZYZNACH

W ramach projektu, VULCAN przygotował aż 29 modułów, które każdego dnia wspomagają:

 • Edukację zdalną (dziennik elektroniczny, biblioteka szkolna)
 • Elektroniczną rekrutację (nabory do szkół, przedszkoli i żłobków)
 • Pomoc uczniom (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stypendia)
 • Organizację pracy szkół, przedszkoli i burs (arkusz organizacyjny, plan lekcji, stołówka i magazyn szkolny)
 • Obsługę pracowników jednostek oświatowych (kadry i płace, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ZFŚS, awans zawodowy nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika)
 • Organizację oświaty w samorządzie (obowiązek przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, rozliczanie dotacji podręcznikowych, dotacje dla jednostek niepublicznych, sprawozdawczość o stanie oświaty)

POZNAJ KORZYŚCI i MOŻLIWOŚCI JAKIE NIESIE ZA SOBĄ ZINTEGROWANY SYSTEM (VULCAN)

Rodzic:

 • możliwość złożenia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego dla swojego dziecka – na każdym poziomie edukacji (do przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe i bursy)
 • wygoda i przejrzystość na długie lata – jeden system dla dziecka począwszy od edukacji przedszkolnej do szkoły podstawowej
 • nieograniczony dostęp do ocen, pochwał, frekwencji, planu lekcji, zadań domowych czy też terminów sprawdzianów dziecka – zarówno na komputerze, jak i na smartfonie – dzięki bezpłatnej mobilnej aplikacji
 • personalizowana informacja o zebraniach rodziców
 • pełny dostęp do bogatej oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół oraz do oferty zajęć pozaszkolnych
 • elektroniczne opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie w przedszkolach i szkołach oraz za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach

Uczeń:

 • prosta w użyciu i nowoczesna edukacja zdalna dzięki kompleksowo zintegrowanemu z Office 365 elektronicznemu dzienniczkowi – zarówno na komputerze, jak i na tablecie czy smartfonie
 • nowoczesna aplikacja mobilna – z aktualnym planem lekcji, przypomnieniem o czekających sprawdzianach czy zadaniach domowych
 • ułatwiona komunikacja elektroniczna ze swoją klasą, nauczycielami i szkołą
 • jedno konto na wszystkich poziomach edukacji w Lublinie - od przedszkola do szkoły podstawowej
 • możliwość elektronicznego dostępu do szkolnej biblioteki
 • możliwość wypełnienia i wysłania elektronicznego wniosku do szkoły ponadpodstawowej
 • oferta edukacyjna placówek szkolnych i pozaszkolnych zebrana w jednym miejscu

Nauczyciel:

 • edukacja zdalna – możliwość prowadzenia procesu edukacyjnego dzięki integracji dzienniczka elektronicznego z Office 365
 • dostęp do dziennika zarówno z komputera, jak i urządzeń przenośnych takich jak tablet czy smartfon
 • możliwość elektronicznego kontaktu z uczniami, opiekunami dzieci czy też dyrektorem placówki
 • możliwość wypełniania świadectw
 • prowadzenie dzienników burs i rejestru wycieczek
 • innowacyjna możliwość elektronicznej obsługi procesu awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego – od złożenia wniosku, wyboru terminu po końcową weryfikację
 • elektroniczny wniosek do kasy zapomogowo-pożyczkowej

Dyrektor placówki oświatowej:

 • możliwość nowoczesnego zarządzania - dostęp online do kompletu informacji o placówce
 • możliwość zdalnego kontaktu z nauczycielami i organem prowadzącym
 • przejrzyste i elektroniczne planowanie finansów placówki - tworzenie arkuszy organizacyjnych oraz projektu wynagrodzeniowej części planu budżetowego
 • efektywne planowanie zastępstw nauczycieli
 • bieżący wgląd w stan magazynowy placówki oraz możliwość jego inwentaryzacji
 • elektroniczne zatwierdzanie dokumentów
 • w pełni zautomatyzowane procesy naboru przedszkolaków i uczniów
 • kompleksowa obsługa poradni pedagogiczno-psychologicznych
 • możliwość złożenia elektronicznych wniosków o dotacje podręcznikowe
 • kompleksowe prowadzenie bursy dzięki nowoczesnej aplikacji

Pracownik Urzędu Miasta:

 • zintegrowany, bezpieczny i kompleksowy system wspomagający szeroko rozumiane zarządzanie oświatą
 • spójne, przejrzyste dane zebrane w jednym miejscu
 • elektroniczny proces planowania i zatwierdzania organizacji placówek oświatowych
 • obsługa elektronicznych wniosków m.in. o stypendia, zasiłki czy kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • ułatwiony obieg dokumentów (elektronicznych), pozwalający zwiększyć efektywność pracy
 • jedna wspólna baza ułatwiająca pracę kadrowym, płacowym i księgowym
 • łatwiejsza komunikacja
 • centralny rejestr użytkowników z jasno przypisanymi rolami i uprawnieniami
 • elektroniczne archiwum

Mały krok, który zrobimy dziś może okazać się wielką zmianą jutro !

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.