lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Projekt "Przez kształcenie do sukcesu"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu podniesienie do czerwca 2018 r. u 2 782 uczniów i 169 nauczycieli 14 radomskich szkół kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dla nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych następujące szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych (24 h dydaktyczne)
  • Szkolenie z zakresu stosowania metody eksperymentu w nauczaniu (20 godz. dydaktycznych)
  • Szkolenie z zakresu włączania TIK w proces dydaktyczny (40 godz. dydaktycznych, w tym 16 godz. w formie e-learningu)
  • Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci (60 godz. dydaktycznych)
  • Szkolenie z zakresu algorytmiki lub programowania (150 godz. dydaktycznych)

Wykonawcą szkoleń jest firma VULCAN sp. z o.o.

Zarejestruj się w Systemie Zarządzania Szkoleniami firmy VULCAN

Zapisz się na wybrane szkolenie

*Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie wymagana jest rejestracja i logowanie użytkownika (z użyciem numeru PESEL).

Zapisz się na wybrane szkolenie
Pobierz szczegółową instrukcję rejestracji i zapisu
Pobierz harmonogram szkoleń
Pobierz szczegółową instrukcję rejestracji i zapisu
Pobierz harmonogram szkoleńdo goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.