lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
 

Zapraszamy na konferencję

 

Bezpłatne podręczniki szkolne. Jakie będą prawa i obowiązki szkół i JST? Jak wspólnie realizować nowe zadanie?

Nowe regulacje dotyczące wprowadzania bezpłatnych podręczników niosą ze sobą wiele wątpliwości.

  1. Jak przygotować się do pracy z bezpłatnym podręcznikiem?
  2. Jakich procedur trzeba będzie przestrzegać i jakie sprawozdania składać po wprowadzeniu zmian w Ustawie?
  3. Jak składować, wypożyczać i rozliczać podręczniki?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących zmiany Ustawy znajdziesz podczas konferencji "Bezpłatne podręczniki szkolne. Jakie będą prawa i obowiązki szkół i JST? Jak wspólnie realizować nowe zadanie?"

Na spotkanie zapraszamy dyrektorów szkół oraz pracowników organu prowadzącego, którzy będą realizować zadania związane z rozdysponowaniem podręczników, z ich udostępnianiem, z zakupem materiałów ćwiczeniowych oraz z rozliczeniem dotacji.

Dzięki udziałowi w konferencji pozbędziesz się wątpliwości jak skutecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadania związane z:

  1. wdrożeniem i rozdysponowaniem bezpłatnego podręcznika w szkole oraz zakupem bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych;
  2. ustaleniem wewnątrzszkolnych procedur związanych z wypożyczaniem podręczników uczniom;
  3. rozliczeniem dotacji celowej udzielonej na zakup podręczników.
 

Program konferencji

9:30-10:00
Rejestracja uczestników
10:00-10:10
Powitanie uczestników
10:10-10:30
Organ prowadzący oraz dyrektor szkoły wobec obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników, zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręcznika do nauki języka obcego - zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty
10:30-10:55
Program wychowania przedszkolnego, program nauczania, zestaw podręczników obowiązujący na dany rok w szkole. (Rola i zadania nauczycieli, dyrektora szkoły oraz rady rodziców.)
10:55-11:40
Bezpłatny podręcznik - od kiedy, dla kogo, do kiedy? (Wybór podręcznika. Uwarunkowania formalno-prawne wypożyczania i zapewnienia uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych zastępujących podręczniki w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)
11:40-12:00
Przerwa kawowa
12:00-12:45
Realizacja obowiązku wypożyczenia podręcznika uczniom. Przyjęcie podręczników na stan szkoły Udostępnianie podręcznika. (Odpowiedzialność za zniszczenie, bądź zagubienie. Zamawianie materiałów edukacyjnych - procedury zamówień.)
12:45-13:30
Dotacja celowa - realizacja zakupu i rozliczanie. (Rozliczenie ilościowe dostarczonych podręczników. Zmiany dotyczące wydawców podręczników szkolnych.)
 

Terminy i miejsca konferencji

02.06.2014, godz. 10:00-13:30
Katowice, QUBUS HOTEL Katowice ****, ul. Uniwersytecka 13
 

Koszt udziału

Koszt udziału w konferencji jednej osoby wynosi 149 zł brutto.

 

Zamów konferencję!

Konferencja realizowana jest również na zamówienie organu prowadzącego. Skontaktuj się z nami i zamów zorganizowanie spotkania dla Twojego JST. Szczegółowe informacje otrzymasz pod numerem telefonu 71 757 29 29. Zadzwoń!

 

Formularz zapisu na konferencję

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY