lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Prawa autorskie w pracy szkoły

Dzięki szkoleniu

x
 • dowiesz się, co podlega prawu autorskiemu,
 • nauczysz się rozróżniać podmioty podlegający prawom autorskim,
 • będziesz wiedział, czym są dobra osobiste,
 • poznasz, jakie prawa majątkowe przysługują twórcy,
 • będziesz znał możliwości ochrony praw autorskich,
 • zrozumiesz, kiedy i na jakich zasadach można korzystać z cudzych utworów,
 • dowiesz się, jakie prawa chronią wizerunek.

 

Program

 1. Przedmiot prawa autorskiego
  • pojęcie utworu
  • utwór inspirowany i nieinspirowany
  • utwór pracowniczy
  • utwór współautorski
  • utwory zależne
  • zbiory, antologie i bazy danych
  • ustawowe wyłączenia ochrony
 2. Podmiot prawa autorskiego
  • twórca i współtwórca
  • twórca pracownikiem, nabycie majątkowych praw autorskich przez pracodawcę
  • twórca utworu zbiorowego (np. encyklopedii, słownika)
  • uprawnienia wydawcy lub producenta utworu zbiorowego
 3. Autorskie prawa osobiste twórcy, ich charakter i znaczenie
  • dobra osobiste prawa cywilnego
  • katalog autorskich dóbr osobistych
 4. Prawa majątkowe twórcy
  • katalog autorskich praw majątkowych
  • ograniczenia czasowe; wygasanie praw autorskich
  • swoboda dysponowania prawa majątkowymi
 5. Ochrona prawa autorskiego
  • ochrona praw osobistych twórcy, odpowiedzialność za naruszenie praw twórcy
  • odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich
  • odpowiedzialność szkoły za uczniów naruszających prawa autorskie
 6. Dozwolone korzystanie z utworu
  • użytek osobisty
  • użytek publiczny
  • zasady rządzące wykorzystaniem cudzych fragmentów utworów (cytaty)
  • dozwolony użytek w instytucjach edukacyjnych
 7. Prawo do wizerunku
  • pojęcie wizerunku
  • ochrona kodeksowa wizerunku
  • rozpowszechnianie wizerunku, możliwości i ograniczenia
  • zezwolenia osoby przedstawionej na wizerunku
 8. Praktyczne wskazówki w zakresie autorskiego
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik elektroniczny w szkole. Jak wdrażając dziennik elektroniczny postępować zgodnie z procedurą? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie placówką oświatową kurs, szkolenie stacjonarne   780 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Profesjonalne i kompleksowe prowadzenie sekretariatu w jednostkach oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Status prawny dyrektora szkoły (placówki oświatowej). Podległość służbowa dyrektora kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zarządzanie zmianą warsztaty, szkolenie stacjonarne   520 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY