lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Centrum Usług Wspólnych - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oraz dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x
 • poznasz ideę, modele  oraz nowe zasady związane z tworzeniem centrów usług wspólnych,
 • będziesz wiedział, jakie działania formalno-prawne należy podjąć tworząc  wspólną obsługę jednostek organizacyjnych w JST w przypadku jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek,
 • poznasz zasady funkcjonowania jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek po zmianie przepisów,
 • będziesz umiał właściwie przygotować proces wdrażania ewentualnych zmian,
 • uzyskasz gotowe wzory dokumentów, które będą potrzebne w procesie wdrażania zmian.

 

Program

 1. Modele prowadzenia obsługi w ramach CUW
  • Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty
  • Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi przed zmianą przepisów
 2. Akty prawne dotyczące CUW w praktyce
  • Raport NIK w zakresie kontroli realizacji zadań w JST przez jednostki obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie Ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ustaw samorządowych (dot. gmin, powiatów, samorządów województw) oraz innych ustaw i ich wpływ na realizację zadań
  • Podstawa prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych JST: stosowne uchwały organu stanowiącego JST; porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą; zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą
 3. Jednostki obsługujące, rodzaje i odpowiedzialność
  • Jednostki obsługujące: powołana nowa jednostka, urząd gminy, istniejąca jednostka organizacyjna
  • Jednostki obsługiwane: jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, zakłady budżetowe, instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne
  • Kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych
 4. Rola kierownika i księgowego jednostki oraz zakres zadań CUW
  • Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego
  • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości
  • Uprawnienia oraz zakres zadań realizowanych przez CUW
  • Zmiana odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej i obsługiwanej za gospodarkę finansową na gruncie zmian ustawy o finansach publicznych
  • Księgowość w CUW
 5. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW
  • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych, a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele
  • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych, a samorząd zamierza nadal prowadzić wspólną obsługą placówek oświatowych
 6. Rozwiązania informatyczne w CUW
  • Prezentacja rozwiązań informatycznych VULCAN wspierających obsługę jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek
 7. Zmiany i dylematy dotyczące jednostek obsługi finansowo-księgowej
  • Likwidacja, przekształcenie, czy zmiany w statutach w/w jednostek
Cena szkolenia 390 zł
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie w przeddzień planowania budżetu? seminarium, szkolenie stacjonarne   900 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podstawy VAT dla sektora publicznego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podzielona płatność (split payment) - nowe przepisy od 1 lipca 2018 w praktyce. Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w JST i placówkach oświatowych. kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY