lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która jest pracownikiem samorządu i uczestniczy w procesie planowania budżetu.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik będzie:

 • wiedział, jakie są zasady finansów publicznych;
 • znał akty prawne dotyczące planowania budżetu;
 • potrafił przygotować materiały planistyczne;
 • umiał wykorzystać materiały planistyczne w celu przygotowania projektu budżetu;
 • wiedział, jakie systemy informatyczne mogą wesprzeć proces planowania.

 

Program

 1. Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Zasady finansów publicznych
  • Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
  • Budżet i plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej
  • Akty prawne i zmiana przepisów
 2. Budżet jednostek samorządu terytorialnego i plan finansowy jednostki organizacyjnej
  • Uchwała w sprawie procedury budżetowej
  • Materiały planistyczne
  • Projekt budżetu – zasady konstrukcji budżetu
  • Projekty planów finansowych
  • Plany finansowe
  • Planowanie finansowe w oświacie w odniesieniu do roku budżetowego
  • Sigma – planowanie na podstawie danych
  • Planowanie finansowe w pozostałych jednostkach organizacyjnych JST
  • Wykorzystanie systemu Besti@ do planowania i wykonywania budżetu
 3. Tryb zatwierdzania budżetu i planów finansowych jednostek organizacyjnych
 4. Zasady wykonywania budżetu
 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania
 6. Zasady planowania wspólnej usługi
 7. Opracowanie budżetu określonej jednostki samorządu terytorialnego
Cena szkolenia Cena ustalana indywidualnie
Czas 9 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY