lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Czy jesteś przygotowany do centralizacji VAT od 2017 roku? Centralizacja VAT – nowe wyzwania dla gmin i szkół

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która jest pracownikiem administracji jednostki oświatowej lub pracownikiem samorządu.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik szkolenia dowie się:

 • w jaki sposób wpływa na wszystkie gminy ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 29.09.2015 dotyczący miasta Wrocławia;
 • jakie nowe obowiązki i korzyści wypływają z powyższego orzecznictwa;
 • w jaki sposób prawidłowo odliczyć predefiniowany VAT po zmianie przepisów z 1 stycznia 2016 roku.
 • jakie spoczywają na nim nowe obowiązki z zakresu raportowania do gminy w zakresie ustalania wielkości sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej podatkowi VAT,
 • kto i w czyim imieniu ma obowiązek wystawiać faktury VAT,
 • komu przysługują uprawnienia do odliczania VAT,
 • kto ma obowiązek prowadzić ewidencje sprzedaży, ewidencje zakupów, kto składa deklaracje podatkowe dla celów VAT,
 • kto monitoruje i kto odpowiada za realizację dyscypliny finansów publicznych,
 • jakie są 4 podstawowe metody odliczenia vat po zmianie przepisów,
 • jak prawidłowo wystawić fakturę z uwzględnieniem zmian po 1 stycznia 2016 w zakresie prewskaźnika i przedefiniowanego VAT,
 • jakie istnieją możliwości w zakresie odliczeń od vat, a które w związku ze zmianą zostały podatnikom odebrane,
 • w jaki sposób wyeliminować błędy w rozliczeniu VAT.


 

Program

 1. Centralizacja VAT a zmiany w ustawie o finansach publicznych
  • Konsekwencje centralizacji dla jednostek oświatowych
  • Odpowiedzialność za prawidłową centralizację oraz za rozliczenia VAT po centralizacji
  • VAT a dyscyplina finansów publicznych
 2. Dotacje, subwencje i inne o podobnym charakterze a VAT
  • Podział dofinansowań oświatowych na kategorie VAT
  • Skutki dotacji cenotwórczych
 3. Transakcje między jednostkami organizacyjnymi JST – rozliczenia w 2016 i od 2017 roku
  • Faktura VAT oraz nota – różnice i obowiązujące zasady wystawiania
  • Obowiązujące stawki VAT
  • Zadania zlecone z gminy a rozliczenia VAT
  • Transakcje - jednostka budżetowa a gmina
  • Transakcje - jednostka budżetowa a jednostka budżetowa
  • Transakcje jednostka budżetowa a samorządowy zakład budżetowy
  • Transakcje - jednostka budżetowa a instytucja kultury
  • Transakcje - jednostka budżetowa a spółka komunalna
  • Transakcje międzygminne – rozliczenia z tytułu opieki lub kształcenia dzieci z innych JST
  • Nieodpłatne użyczenie wolnych powierzchni magazynowych przez samorządowy zakład budżetowy jednostce budżetowej po wyroku TSUE
 4. Kasy rejestrujące po centralizacji
  • Ulga na zakup
  • Limity czasowe
  • Czynności podlegające ewidencji
  • Zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasach fiskalnych od 2017 roku
 5. Zasady korekt rozliczeń za okresy przeszłe
 6. Centralizacja a sprawy pracownicze i ZUS
 7. Zasady wystawiania FV od 2017 roku
  • Dane wystawcy i nabywcy – zasady poprawnego wprowadzania
  • Błędne dane a FV sprzedażowa – skutki podatkowe
  • Błędne dane na FV zakupowej
  • Zasady wystawiania noty korygującej
 8. Rozliczenia VAT w samorządzie po centralizacji
  • Podmioty uprawnione do odliczenia VAT wykazanego w VAT-7 cząstkowej od 2017 roku
  • Podmioty zobowiązane do pokrycia VAT do zapłaty z cząstkowej VAT-7
  • VAT-7 od szkół/przedszkoli/żłobków a środki pieniężne
  • Obowiązki gminy w zakresie zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym jednostce organizacyjnej
  • Zasady zarejestrowania lub wyrejestrowania z VAT w 2017 roku
  • Zasady i terminy gromadzenie informacji potrzebnych do przygotowania deklaracji VAT-7 cząstkowej dla gminy
  • Odpowiedzialność za rejestry i deklaracje cząstkowe
  • Umowy z kontrahentami a skonsolidowane rozliczenia VAT
  • Procedury wewnętrzne po konsolidacji
 9. Elektroniczna ewidencja VAT
Cena szkolenia 350 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczne przejście przez zmiany finansowania i rozliczania zadań oświatowych w rozdziale 80149 i 80150 kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Centrum Usług Wspólnych - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   390 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2016 r. kurs, szkolenie stacjonarne   390 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podstawy VAT dla sektora publicznego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Rewolucja VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29.09.2015 r. seminarium, szkolenie stacjonarne   450 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY