lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Bezpieczeństwo przetwarzania danych w sekretariacie placówek oświatowych z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sekretariatu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Cena szkolenia 290 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

  • rozumiał kluczowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych
  • miał świadomość podstaw prawnych przetwarzania danych i umiał je określać
  • umiał identyfikować procesy przetwarzania danych osobowych w swojej codziennej pracy
  • miał świadomość wynikających z przepisów obowiązków sekretarza jako osoby przetwarzającej dane osobowe
  • wiedział, jak postępować z dokumentami zawierającymi dane osobowe
    (Księga Uczniów, Księga Ewidencji Dzieci, System Informacji Oświatowej, arkusze organizacyjne i inne)
  • znał i potrafił stosować zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem
    w różnych sytuacjach
  • znał rodzaje nośników danych i ich cechy z punktu widzenia bezpieczeństwa danych
  • znał dobre praktyki w zakresie tworzenia haseł i potrafił je stosować
  • znał zasady udostępniania danych i niezbędne procedury w tym zakresie
    (np. udostępnienie danych przez telefon, na wniosek sądu, innym pracownikom placówki, dostęp dodanych ucznia pełnoletniego)
  •  potrafił rozwiązywać typowe problemy związane z ochroną danych osobowych pojawiające się w pracy sekretariatu.


 

Program

  1. Dane i informacje
    • Dane i informacje jako aktywa
    • Dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
    • Dane identyfikacyjne i dziedzinowe
    • Dane wrażliwe
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych
    • Podstawowe pojęcia
    • Podstawy prawne przetwarzania danych
    • Zasady legalności, celowości, czasowości, adekwatności i merytorycznej poprawności
    • Udostępnianie danych
  3. Dane osobowe na dokumentach papierowych – przetwarzanie tradycyjne
    • Praca z dokumentami papierowymi w sekretariacie i ich zabezpieczanie
    • Usuwanie danych w przypadku dokumentów papierowych
    • Dobre praktyki
  4. Dane osobowe w systemach informatycznych – przetwarzanie elektroniczne
    • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z komputerem
    • Nośniki danych i ich cechy, kopie zapasowe
    • Zasady posługiwania się hasłami i sposoby ich tworzenia
    • Dobre praktyki
  5. Udostępnianie danych uczniów
    • Przekazywanie danych do systemu informacji publicznej
    • Udostępnienie danych pielęgniarce szkolnej
    • Udostępnienie ocen z religii proboszczowi
    • Przekazywanie danych osobowych ucznia do sądu rodzinnego
    • Udzielenie informacji o uczniu przez telefon
    • Dobre praktyki
  6. Znaczenie wprowadzenia nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w pracy sekretariatu placówki oświatowej
  7. Praktyczne wskazówki, dobre praktyki

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczne przetwarzanie wizerunku uczniów w placówkach oświatowych webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole (Krok 1). Uruchomienie procesu wdrożenia RODO w szkole kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   299 zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole (Krok 2). Zasady przetwarzania danych. Podstawy prawne, w tym zgoda oraz obowiązek informacyjny w odniesieniu do RODO kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   299 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole (Krok 3) - Zabezpieczenia danych, analiza ryzyka i dobór środków zabezpieczających. Ocena aktualnie stosowanych zabezpieczeń kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   299 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Dokumentacja ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.Część I: dokumenty wprost wymagane przez prawo webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Jak zorganizować funkcję inspektora ochrony danych osobowych w szkole? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Jakie zmiany czekają szkoły od maja 2018r. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Rejestr czynności przetwarzania jako milowy krok wdrożenia RODO w szkole webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Zabezpieczanie danych - analiza ryzyka webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Zabezpieczanie danych - środki bezpieczeństwa webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY