lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów przedszkoli i szkół, pracowników zajmujących się kadrami oraz pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za prowadzenie oświaty.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • nabędzie wiedzę dotyczącą zmian w przepisach prawa pracy oraz umiejętność zastosowania przepisów w praktyce
 • udoskonali umiejętność czytania i interpretowania aktów prawa, obowiązujących w oświacie, orzecznictwie i uwzględnionych w komentarzach
 • udoskonali umiejętność stosowania prawa
 • będzie miał świadomość obowiązków szkoły i placówek oświatowych wynikających z nowo uchwalonych przepisów oraz będzie potrafił zastosować nowe regulacje w praktyce. 

Program

 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
  • Nowy wzór świadectwa pracy
  • Jak wydawać świadectwo pracy
  • Przepisy przejściowe w zakresie wydawania świadectw pracy
 2. Zmiany w zakresie tworzenia regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i ZFŚS
 3. Zmiany w zakresie terminów wypowiedzenia umowy o pracę
 4. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie
 5. Zatrudnienie młodocianych - nowe regulacje prawne ze względu na zmiany w prawie oświatowym
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podatek VAT w jednostkach sfery finansów publicznych i centralizacja-nowe wyzwania dla gmin i szkół. Centralizacja VAT od 2017 roku kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY