lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Ruch kadrowy nauczycieli - spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej

Kurs adresowany jest do nauczycieli szkół wygaszanych, włączanych oraz przekształcanych na skutek reformy oświaty.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • dowie się, jak regulacje prawne związane z ruchem kadrowym przekładają się na jego sytuację zawodową
 • zdobędzie informacje o istniejących dla niego możliwościach w kontekście ruchu kadrowego w szkole
 • pozna wady i zalety różnych rozwiązań kadrowych.


 

Program

 1. Terminy procedur kadrowych
 2. Prawa nauczyciela a procedury kadrowe
 3. Procedura uzyskania zgody z Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych
 4. Sytuacja kadrowa nauczycieli w kontekście przepisów oświatowych
  • Kryteria zwalniania nauczycieli w sytuacji przekształceń szkoły
  • Przeniesienie nauczyciela
  • Zatrudnianie nauczycieli
  • Sytuacja nauczycieli zatrudnionych na czas określony i nieokreślony
  • Obowiązek podjęcia pracy w innej szkole
  • Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć w innej szkole
  • Rozwiązanie stosunku pracy i przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny a całkowita i częściowa likwidacja szkoły
  • Odpłatna praca w godzinach ponadwymiarowych
  • Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole
  • ZFŚS a wygaszone gimnazjum
  • Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy
  • Rola zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych
  • Stan nieczynny a możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami
  • Możliwości kadrowe związane z wygaszeniem gimnazjum
  • Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum w trakcie awansu zawodowego
  • Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum nieposiadający kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela
   w szkole podstawowej
 5. Emerytury nauczycielskie
  • Świadczenia kompensacyjne
  • Emerytura po 30 latach pracy
  • Emerytura a rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY