lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

UONET+. Jak przygotować system do wydruku arkuszy ocen i świadectw szkolnych na podstawie danych z programu Świadectwa Optivum

Szkolenie kierowane jest do administratorów, sekretarzy szkolnych, wychowawców oraz osób, które będą przygotowywały arkusze ocen i świadectwa szkolne w systemie UONET+ w oparciu o dane z programu Świadectwa Optivum. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do przygotowania systemu UONET+ do wydruku arkuszy ocen i świadectw w bieżącym roku szkolnym.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wiedział jak:

 • Określić wartości słowników niezbędnych do przygotowania dokumentów
 • Przygotować dane uczniów w programie Świadectwa Optivum do importu
 • Przygotować dane w dzienniku oddziału do wygenerowania arkuszy ocen
  i świadectw
 • Uzupełnić kartotekę ucznia o niezbędne informacje
 • Wypełnić i zmodyfikować arkusz ocen
 • Stworzyć szablon świadectwa
 • Wydrukować kompletne arkusze ocen i świadectwa.

Cena szkolenia 1700 zł za grupę
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. Uzupełnianie danych podstawowych jednostki w module Administrowanie
  • Opisanie jednostki składowej
  • Dodawanie oddziałów
  • Wprowadzanie danych nauczycieli
  • Przyporządkowanie wychowawcy do oddziału
 2. Modyfikowanie słowników przez administratora
  • Uzupełnianie listy przedmiotów
  • Określanie specjalności i specjalizacji
  • Definiowanie rodzajów osiągnięć
  • Modyfikowanie słownika kwalifikacji zawodowych
 3. Eksportowanie danych uczniów z programu Świadectwa Optivum
  • Eksport danych do pliku SOU
  • Uzupełnianie pliku SOU
 4. Uzupełnianie informacji o uczniach przez sekretarza
  • Import danych uczniów z pliku SOU
  • Edycja danych podstawowych
  • Weryfikacja danych w księdze uczniów - miejsce ucznia w szkole
  • Dodawanie informacji o indywidualnym programie lub toku nauki
  • Uzupełnienie wpisów o osiągnięciach, udziale w konkursach i olimpiadach
  • Dodawanie miejsc odbywania praktyk zawodowych
 5. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw w module Sekretariat
  • Tworzenie szablonu świadectwa dla oddziału i pojedynczego ucznia
  • Drukowanie arkuszy ocen i świadectw szkolnych
 6. Przygotowanie danych w dzienniku oddziału przez wychowawcę
  • Uzupełnienie ocen rocznych z wszystkich przedmiotów
  • Odnotowanie oceny zachowania
  • Ustalenie frekwencji na poszczególnych przedmiotach
  • Opisanie przedmiotów dla poszczególnych uczniów (obowiązkowy, dodatkowy, w profilu, itd.)
 7. Przygotowanie arkusza ocen oddziału/ucznia
  • Określenie zestawu i kolejności przedmiotów
  • Ustalenie promocji i frekwencji
  • Opisywanie ocen uzyskanych w innych szkołach
  • Wpisanie daty rady pedagogicznej i daty wydania świadectwa
  • Uzupełnienie słownika odmian miejscowości
  • Sporządzanie wydruku arkusza ocen
 8. Tworzenie szablonu świadectwa promocyjnego oddziału/ucznia
  • Edytowanie czcionki wydruku
  • Dopasowanie pól szablonu świadectwa
  • Usuwanie zmian wprowadzonych do szablonu świadectwa
 9. Generowanie wydruków arkuszy ocen oraz świadectw

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla uczniów szkół podstawowych warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie i drukowanie szablonów zaświadczeń i dokumentów webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+.Obsługa klas 1-3 w szkołach podstawowych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 23 sierpnia 2019, godz. 12:00-13:15
UONET+.Wykorzystanie modułu Zastępstw webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 9 października 2019, godz. 12:00-13:15
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY