lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Nauka programowania w klasach VII - VIII szkoły podstawowej

Szkolenie: 16 h dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe
W cenie szkolenia zapewniamy:
- Realizację szkolenia przez eksperta w pracowni komputerowej
- Przerwę kawową oraz obiad
- Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu
Uczestnikiem kursu powinien być nauczyciel przedmiotów informatycznych, przygotowujący się do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania i programowania w klasach VI-VIII, a także nauczyciele pozostałych przedmiotów, zainteresowani nauką programowania.

Dzięki szkoleniu

x

 • będziesz potrafił wykorzystywać narzędzia TIK
  w nauczaniu informatyki w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, z uwzględnieniem stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
 • pozbędziesz się obaw w wykorzystywaniu narzędzia programowania do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera w świecie fizycznym lub poza komputerem
 • unikniesz błędów w realizacji założeń nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego na zajęciach lekcyjnych w klasach VII -VIII szkoły podstawowej,
 • będziesz potrafił indywidualizować oraz personalizować pracę z uczniem
 • nauczysz się prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki
 • będziesz prawidłowo prowadził ewaluację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych oraz doskonalił własny warsztat pracy mając na uwadze oczekiwania uczniów
 • będziesz potrafił dostosowywać własny warsztat pracy mając na uwadze oczekiwania uczniów
 • będziesz potrafił aktywnie wspierać uczniów w obszarze organizacji procesu uczenia się
 • unikniesz błędów w opisie sytuacji występujących w codziennym życiu
  z wykorzystaniem algorytmów
 • pozbędziesz się obaw w definiowaniu, tworzeniu i zarządzaniu bazami danych.


 

Program

 1. Najnowsze trendy w edukacji
  • najnowsze trendy w obszarach nauczania i uczenia się
  • wspomaganie nauczania i uczenia się narzędziami TIK
  • neurodydaktyka, czyli uczenie się przyjazne mózgowi
  • nowa rola nauczyciela w procesie kształcenia
 2. Przegląd wybranych algorytmów mających odzwierciedlenie w życiu codziennym
  • sposoby zapisu algorytmu
  • opracowanie rozwiązania
  • zaprogramowanie rozwiązania
  • przetestowanie poprawności
 3. Wykorzystanie narzędzi TIK przy rozwiązywaniu wybranych problemów z użyciem algorytmów
  • podstawowe zagadnienia
  • analiza poprawności działania algorytmu
  • badanie wpływu różnych czynników na działanie algorytmu
  • wyjaśnianie kolejnych kroków działania algorytmu
  • demonstracja działania algorytmu
  • eksperymentowanie z algorytmami
 4. Programowanie
  • przegląd środowisk programistycznych
  • przedstawianie w komputerze różnych form informacji
  • rozwiązywanie problemów z użyciem komputera – tworzenie programów
  • testowanie, sprawdzanie poprawności działania programów
  • stosowanie narzędzi (aplikacji) do rozwiązywania problemów z działaniem programu
  • sterowanie robotem lub innym urządzeniem (rzeczywistym lub wirtualnym)
  • portale edukacyjne wspierające naukę kodowania i programowania tj.: Khan Academy, Scratch, Baltie, Godzina Kodowania i wiele innych
 5. Bazy danych
  • gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie danych
  • przechowywanie danych w komputerze i innych urządzeniach – synchronizacja danych
  • dane w chmurze – zasady bezpiecznego przechowywania i dostępu
  • tworzenie i zarządzanie bazami danych
  • komunikacja z bazą danych
  • wymiana danych pomiędzy różnymi urządzeniami
  • materiały edukacyjne w sieci Internet – zasady użytkowania
 6. Bezpieczeństwo w sieci
  • bezpieczeństwo danych
  • ochrona przed wirusami i włamaniami
  • wybrane aspekty prawne dot. ochrony własności intelektualnej oraz prywatności danych
  • cyberprzemoc
  • portale edukacyjne zawierające informacje nt. bezpieczeństwa dzieci w sieci
Cena szkolenia 440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Biologia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Chemia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Fizyka online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Geografia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zl/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Historia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych   1900zł/grupa 25 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Język polski online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os. (cena dla grup ustalana indywidualnie) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w samorządzie kurs, szkolenie stacjonarne   350zł/osobę Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY