lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Zmiany statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty

Szkolenie kierowane jest do dyrektorów szkół i przedszkoli oraz urzędników organów prowadzących, którzy realizują zadania z zakresu tworzenia prawa wewnętrznego oraz ponoszą odpowiedzialność za ich właściwą jakość merytoryczną i formalno-prawną.

Dzięki szkoleniu

x
 • poznasz podstawy tworzenia norm prawnych
 • poznasz techniki prawodawcze – zasady i techniki tworzenia prawa
  w szkole/przedszkolu, wzory aktów prawa wewnątrzszkolnego, szczegółowość aktów prawa wewnątrzszkolnego, zasady postępowania administracyjnego
  (w tym wzory postępowania, zasady wydawania decyzji administracyjnych, zasady wydawania aktów kierownictwa wewnętrznego)
 • poznasz zasady tworzenia aktów prawnych
 • będziesz potrafił pisać umowy, uchwały, zarządzenia, decyzje administracyjne
 • będziesz potrafił zrealizować nowelizację dokumentów oraz tworzenie tekstu jednolitego. 


 

Program

 1. Podstawy prawne określające organizację pracy szkoły/przedszkola
 2. Dokumenty ustrojowe szkoły/przedszkola
 3. Statut - jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły
 4. Przykładowy katalog dokumentacji szkolnej, składającej się na organizację pracy i organizację struktury szkoły/przedszkola
 5. Dobra legislacja - zasady tworzenia aktów prawnych
 6. Zadania dyrektora wynikające z przepisów prawa
 7. Kompetencje formalno-prawne do opracowania i uchwalania statutu oraz jego zmian
  • organy uprawnione do wydawania aktów wewnętrznych
 8. Rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych
 9. Budowa aktu prawnego. Jednostki redakcyjne aktu prawnego i ich systematyka zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
  • rodzaje jednostek redakcyjnych
  • zasady podziału aktu prawnego na jednostki redakcyjne
  • zasady redagowania jednostki redakcyjnej
 10. Zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych
  • uchwała
  • zarządzenie
  • decyzja administracyjna i kierownicza
  • statut
 11. Tworzenie i stosowanie prawa wewnątrzszkolnego
  • analiza przykładowych decyzji i zarządzeń dyrektora szkoły
  • praktyczne konstruowanie decyzji administracyjnych, kierowniczych i zarządzeń dyrektora szkoły
 12. Nowelizacja aktów prawa wewnątrzszkolnego
 13. Tekst jednolity a tekst ujednolicony
 14. Akty założycielskie szkół, w tym zmiany w związku z reformą oświaty
 15. Statuty szkół i przedszkoli w związku z reformą oświaty
 16. Redagowanie statutów – zakres przedmiotowy regulowany statutem i omówienie treści regulowanych spraw
 17. Zakres spraw obligatoryjnych do uregulowania w statutach, wynikający ze zmian prawa oświatowego
 18. Budowa statutu szkoły/przedszkola, jednostki redakcyjne statutu oraz załączniki do statutu
 19. Obowiązywanie przepisów statutu –wprowadzanie i wejście statutu w życie
 20. Zmiany statutu, teksty jednolity statutu a tekst ujednolicony
Cena szkolenia 320 zł/os.
290 zł dla osób, które zapiszą się na szkolenie do końca sierpnia
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczne przejście przez zmiany finansowania i rozliczania zadań oświatowych w rozdziale 80149 i 80150 kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy pracowników administracji szkoły kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa – dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY