lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Procesy finansowe, księgowe, majątkowe i kadrowe realizowane w związku
z przekształcaniem, włączaniem lub wygaszaniem dotychczasowego gimnazjum

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów, księgowych, kierowników administracyjnych, intendentów, pracowników kadr i sekretariatów gimnazjów oraz szkół podstawowych, do których włączone zostaje dotychczasowe gimnazjum.

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:
 • znał i planował terminy przeprowadzenia niezbędnych procedur dotyczących likwidacji, przekształcenia i włączenia gimnazjum
 • przygotowywał dokumenty niezbędne w procesach przekazania i przejęcia majątku szkoły
 • znał procesy administracyjne i finansowe dotyczące przeobrażeń szkół
 • przekazywał/przyjmował i przekształcał szkołę bez naruszenia przepisów prawa.


 

Program

 1. Obowiązki organów samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół w związku z przekształceniami, włączeniem bądź likwidacją szkół
 2. Przekształcenie z mocy prawa sześcioklasowej szkoły podstawowej w ośmioklasową szkołę podstawową – niezbędne procesy i zadania do wdrożenia
 3. Włączenie gimnazjum do szkoły innego typu - dokumentacja, rozliczenia oraz procesy organizacyjne i finansowe
 4. REGON, NIP szkół podlegających zmianom w związku z reformą
 5. Zarządzenia i wytyczne wydane przez organ wykonawczy JST – wzory zarządzeń i harmonogram czynności likwidacyjnych i przekształceń
 6. Stan inwentarza rzeczowych składników majątku trwałego obrotowego potwierdzonego inwentaryzacją w przypadku przekształcenia, włączenia lub likwidacji gimnazjum
 7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przekształcanej, włączanej lub likwidowanej jednostce oświatowej
 8. Wygaszenie trwałego zarządu
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i zbiorczych w roku w przekształcenia, włączenia lub likwidacji gimnazjum
 10. Dotacje celowe na zakup podręczników w gimnazjach przekształcanych, włączanych oraz w szkołach podstawowych do których są włączane gimnazja
 11. Klasyfikacja budżetowa od 1 września 2017 roku w szkołach, w których będą funkcjonować klasy dotychczasowego gimnazjum
 12. Wydatki w rozdziale 80150
 13. Plan finansowy na 2018 rok dla gimnazjum w przypadku jego przekształcenia oraz plan finansowy szkoły z klasami gimnazjalnymi
 14. Przekazanie spraw kadrowo-płacowych
 15. Księgowanie wydatków i dochodów budżetowych ponoszonych w gimnazjum oraz przychodów i kosztów z należnym i naliczonym podatkiem VAT po centralizacji
 16. Dotacje dla osób prawnych i fizycznych innych niż JST prowadzących szkoły – w związku z reformą oświaty
 17. Zadania CUW i w przypadku księgowości rozproszonej
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY