lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Centra kształcenia ustawicznego w okresie wdrażania reformy oświaty - wybrane zagadnienia z zakresu kształcenia dorosłych

Szkolenie kierowane do dyrektorów, nauczycieli i rad pedagogicznych szkół dla dorosłych, pracowników organów prowadzących, którzy realizują zadania z zakresu wdrożenia reformy oświaty w szkołach i placówkach tego typu.

Dzięki szkoleniu

x
Dzięki szkoleniu uczestnik:
 • poszerzy swoją wiedzę dotyczącą wdrażania reformy edukacji w obszarze kształcenia dorosłych na poziomie liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • pozna uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania centrów kształcenia ustawicznego, ustroju wewnątrzszkolnego, organizacji pracy, dokumentacji szkolnej
 • nabędzie wiedzę z zakresu wybranych zagadnień dotyczących zmian z obszaru oświatowego prawa pracy.


 

Program

 1. Korelacja i stosowanie ustaw oświatowych w okresie wdrażania reformy oświaty
 2. Podstawy prawne regulujące ustrój wewnątrzszkolny
 3. Wpływ reformy edukacji na szkolnictwo dla dorosłych - zmiany prawa oświatowego dotyczące szkół dla dorosłych
  • Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych
  • Zasady klasyfikowania słuchaczy
  • Zasady finansowania szkół dla dorosłych (stan aktualny i proponowane zmiany)
 4. Funkcjonowanie szkół w okresie wdrażania reformy oświaty
  • Szkoły podstawowe dla dorosłych
  • Dotychczasowe gimnazja dla dorosłych (lub klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych)
  • Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • Szkoły policealne
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 5. Centra kształcenia ustawicznego w obszarze oświaty
 6. Aktualne obowiązujące dokumenty szkolne (procedury, regulaminy), akty założycielskie, statuty, zarządzenia wewnętrzne
 7. Zmiany w prawie pracy w związku z reformą - wybrane zagadnienia dotyczące nauczycieli
Cena szkolenia Cena ustalana indywidualnie
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY