lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Jak prawidłowo sporządzić arkusz organizacji placówki zgodnie z najnowszymi zmianami?

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zarządza oświatą w zakresie organizacyjnym i finansowym w JST. Szkolenie adresowane jest do Prezydentów/ Burmistrzów/ Wójtów, Naczelników Wydziałów Edukacji, radnych szczególnie
z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które będą zaangażowane do współpracy ze organami nadzoru pedagogicznego oraz zawiązkami zawodowymi przy zatwierdzaniu arkusza organizacji (dyrektorzy szkół).

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:
 • intepretował zmiany dotyczące obowiązującej procedury uzgodnienia
  i zatwierdzenia arkusza organizacji,
 • planował zgodnie z narzuconymi w prawie terminami skutecznego przeprowadzenie uzgodnień i zatwierdzenie arkusza organizacji w określonym czasie,
 • wymieniał sposoby ochrony nauczycieli ujęte w nowych przepisach
  i stosuje je adekwatnie do potrzeb oświaty w JST,
 • analizował arkusz pod kątem wątpliwych rozwiązań, szczególnie niekorzystnych kadrowo, dla nauczycieli, które mogą skutkować sprawami sądowymi,
 • stosował zmiany obowiązujące od 1 września 2018 w Karcie Nauczyciela (art.76 usta-wy o finansowaniu zadań oświatowych),
 • prawidłowo planował i kierował procesem uzgodnień organizacji pracy szkoły oraz uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowym i organem nadzoru pedagogicznego,
 • prognozował skutki organizacyjne i finansowe zapisów w arkuszu organizacji.

 

Program

 1. Porównanie stanu sprzed zmian z nowymi zasadami uregulowań w zakresie zatwierdzania arkusza organizacji
  • Przegląd sposobów uzgadniania organizacji
  • Prezentacja różnych interesów stron uzgodnień
  • Omówienie sytuacji w roku 2018 - jak ująć w arkuszu godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszar ogromnego ryzyka finansowego
 2. Jak zapewnić optymalną organizację placówek pod kątem spraw kadrowych, czyli ludzkich oraz formalno-finansowych?
  • Analiza przykładów arkuszy organizacji i omówienie skutków finansowych
  • Przegląd sytuacji wymagających podejmowana decyzji kadrowych, wynikających z arkusza (stan nieczynny, obniżenie wymiaru etatu, zwolnienia, przeniesienia)
  • Symulacje finansowe zatwierdzenia konkretnych propozycji
 3. Odpowiedzialność kierownika-lidera-przywódcy za procedurę uzgodnień oraz ostateczne zatwierdzenie arkusza organizacji
  • Proces przygotowania arkusza
  • Liczby, fakty i dane niezbędne do podjęci odpowiedzialnej decyzji
  • Dobra komunikacja w grupie - jak dojść do optymalnego i akceptowanego przez strony rozwiązania
  • Skutki prawne złych decyzji - sądy pracy, nadmierne wydatki inne
 4. Studium przypadku - proces uzgodnień
  • Zderzenie interesów nauczycieli, dyrektora i organów prowadzącego i nadzoru pedagogicznego
  • Uzgodnienie wspólnych kryteriów, celów itp. procesu uzgodnień?
  • Doświadczenie w praktyce – mini-symulacja procesu uzgodnień
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik elektroniczny w szkole. Jak wdrażając dziennik elektroniczny postępować zgodnie z procedurą? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie placówką oświatową kurs, szkolenie stacjonarne   780 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Profesjonalne i kompleksowe prowadzenie sekretariatu w jednostkach oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Status prawny dyrektora szkoły (placówki oświatowej). Podległość służbowa dyrektora kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zarządzanie zmianą warsztaty, szkolenie stacjonarne   520 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY