lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Finansowanie zadań oświatowych - zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela, ustawie o SIO i innych ustawach

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym
i finansowym w JST: prezydentów/burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów edukacji i oświaty, radnych - szczególnie z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty, inspektorów, specjalistów ds. kadr w oświacie.

Dzięki szkoleniu

x
Dzięki szkoleniu uczestnik będzie :

 • znał najistotniejsze zmiany wprowadzone w ustawie Karta Nauczyciela, ustawie o Systemie Informacji Oświatowej, o systemie oświaty, ustawie Prawo Oświatowe i przepisach wprowadzających do ustawy Prawo Oświatowe;
 • przygotowywał wytyczne organu prowadzącego do organizacji roku szkolnego 2018/2019 z uwzględnieniem zmian;
 • przygotowywał i podejmował negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w swojej JST;
 • w prawidłowy sposób sporządzał (dyrektor) i zatwierdzał (JST) arkusz organizacji szkoły (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nowe pensum, łączenie pensum itd.);
 • znał nowe terminy obowiązujące w zakresie wprowadzania danych do SIO;
 • oceniał skutki nowych uregulowań dla szkoły i JST;
 • diagnozował obszary ryzyka związane z ze zmianami Karcie Nauczyciela
  w swojej szkole lub w JST.


 

Program

 1. Przedstawienie ustaw zmienianych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wraz z terminami wejścia w życie
 2. Omówienie zmian w ustawie o systemie oświaty, Prawie Oświatowym i przepisach wprowadzających
 3. Omówienie zmian w Systemie Informacji Oświatowej
 4. Zmiany w zakresie dotowania szkół prowadzonych przez instytucje spoza sektora finansów publicznych. Wskaźnik zwiększający
 5. Dotacja podręcznikowa od kwietnia 2018
 6. Zmiany w art. 76- Karta Nauczyciela
  • awans zawodowy nauczycieli
  • oceny nauczycieli
  • dodatki socjalne
  • urlop dla poratowania zdrowia
  • pensum nauczycieli
  • wynagradzanie - dodatek za wyróżniającą pracę
 7. Omówienie przykładowych dokumentów – regulamin wynagradzania nauczycieli, wzór stosowany przy ocenie cząstkowej dyrektora
 8. Omówienie sytuacji zgłoszonych przez uczestników szkolenia
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik elektroniczny w szkole. Jak wdrażając dziennik elektroniczny postępować zgodnie z procedurą? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie placówką oświatową kurs, szkolenie stacjonarne   780 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Profesjonalne i kompleksowe prowadzenie sekretariatu w jednostkach oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Status prawny dyrektora szkoły (placówki oświatowej). Podległość służbowa dyrektora kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zarządzanie zmianą warsztaty, szkolenie stacjonarne   520 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY