lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Wdrażamy RODO w szkole (Krok 5). Incydenty i naruszenia, zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, procedury oceny i zgłaszania incydentu do organu nadzorczego

Wdrożenie RODO w szkole to dla dyrektorów szkół jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Jest wieloetapowym procesem, który wymaga zaangażowania pracowników szkoły i musi zostać ukończony do 25 maja 2018 r. Proponowany cykl szkoleń to kompleksowe wsparcie procesu wdrożenia RODO.


Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu. Dodatkowo uczestnik, który ukończył cykl szkoleń może ubiegać się o certyfikat poświadczający posiadanie niezbędnego zasobu wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych. Certyfikat będzie wystawiony po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji.

Szkolenie bazuje na przykładach z sektora oświaty i module warsztatowym, dzięki czemu każdy uczestnik otrzyma gotowe rozwiązania dla swojej placówki.

Wiecej informacji można znaleźć tutaj >>

Zamawiając od razu pakiet sześciu szkoleń (cykl RODO) szkoła zapłaci 1394 zł i oszczędzi 700 zł, a jednocześnie jej dyrektor będzie miał pewność kompleksowego przygotowania do zmian w 2018 roku.

Aby go zamówić, należy skontaktować się z nami:
Centrum Obsługi Klienta VULCAN
tel. 71 757 29 29.

Cena szkolenia 299 zł/os.
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:
 • rozumiał pojęcie incydentu, naruszenia ochrony danych,
 • potrafił zidentyfikować typowe zagrożenia bezpieczeństwa przetwarzania danych w szkole,
 • potrafił określić jakie incydenty mogą mieć miejsce w szkole,
 • potrafił określić czy incydent jest naruszeniem,
 • potrafił dokonać analizy naruszenia pod kątem zgłoszenia do PUODO,
 • wiedział jak prowadzić rejestr incydentów i naruszeń ochrony danych,
 • wiedział jakie są zadania IOD wynikające z art. 39 i potrafił je wypełniać.

 

Program

 1. Incydenty i naruszenia w placówce
  • Definicja incydentu i naruszenia
  • Typowe zagrożenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
  • Przykłady incydentów i naruszeń do jakich może dojść w szkole
  • Ocena czy incydent stanowi naruszenie ochrony danych
 2. Dokumentowanie incydentów i naruszeń
  • Rejestr incydentów
  • Rejestr naruszeń
  • Karta oceny naruszenia pod kątem realizacji obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO
  • Karta zgłoszenia incydentu
  • Karta zgłoszenia incydentu do Prezesa Urzędu Ochrony danych
 3. Zasady zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • Schemat postępowania z incydentem
  • Podejmowanie działań zaradczych
  • Odpowiedzialność pracowników
  • Zgłaszanie incydentu przez pracowników i podmiot danych
 4. Wypełnianie zadań przez Inspektora Ochrony Danych w placówce
  • Monitorowanie przestrzegania RODO
  • Informowanie o obowiązkach ADO, pracownikach i podmiotu przetwarzającego
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych i udzielanie na żądanie zaleceń
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
  • Opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
  • Inne zadania IOD nie wynikające wprost z art. 39
 5. Praktyczne wskazówki

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczne przetwarzanie wizerunku uczniów w placówkach oświatowych webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole (Krok 1). Uruchomienie procesu wdrożenia RODO w szkole kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   299 zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole (Krok 2). Zasady przetwarzania danych. Podstawy prawne, w tym zgoda oraz obowiązek informacyjny w odniesieniu do RODO kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   299 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole (Krok 3) - Zabezpieczenia danych, analiza ryzyka i dobór środków zabezpieczających. Ocena aktualnie stosowanych zabezpieczeń kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   299 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Dokumentacja ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.Część I: dokumenty wprost wymagane przez prawo webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Jak zorganizować funkcję inspektora ochrony danych osobowych w szkole? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Jakie zmiany czekają szkoły od maja 2018r. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Rejestr czynności przetwarzania jako milowy krok wdrożenia RODO w szkole webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Zabezpieczanie danych - analiza ryzyka webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wdrażamy RODO w szkole. Zabezpieczanie danych - środki bezpieczeństwa webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   89 zł/os.
(57 zł/os. w przypadku zakupu pakietu)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY