lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Podzielona płatność (split payment) - nowe przepisy od 1 lipca 2018 w praktyce. Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w JST i placówkach oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x

będziesz:

 • wiedział, jak zastosować split payment w swojej placówce;
 • potrafił poprawnie rozliczyć VAT zgodnie z nowymi przepisami.

 

Program

 1. Podzielona płatność VAT – wprowadzenie
  • pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu
  • jak ma być realizowany przelew? ,,Rachunek VAT dostawcy
  • dobrowolność i zakres zastosowania
  • rachunek VAT - kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
 2. System zachęt wynikający z zastosowania podzielonej płatności
  • brak sankcji VAT
  • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
  • przyspieszony zwrot VAT
  • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  • wyłączenie zachęt
 3. Praktyczne aspekty rozliczania podatku od 1 lipca 2018
  • szczegóły techniczne Rachunku VAT - nowelizacja prawa bankowego
  • zaliczki a podzielona płatność
  • podzielona płatność a odliczenie VAT i jego kwestionowanie
  • błędne przelewy a podzielona płatność
  • zwrot z Rachunku VAT na rachunek podatnika
  • zwrot na Rachunek VAT w przyspieszonym terminie a tradycyjny zwrot VAT
  • factoring a podzielona płatność
  • obowiązki banku w ramach podzielonej płatności a odpowiedzialność podatnika
 4. Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z rozliczeniem VAT w JST i placówkach oświatowych po centralizacji:
  • stawka VAT obejmująca sprzedaż nieruchomości budynkowej, w której nie prowadzono działalności gospodarczej (stanowiska sądów administracyjnych a interpretacje)
  • roszczenie o zwrot bonifikaty udzielonej nabywcy będącemu najemcą lokalu
  • charakter prawny roszczenia o zwrot udzielonej bonifikaty (orzeczenia SN)
  • korekta zwiększająca VAT należny czy skutek odszkodowawczy/karny roszczenia leżący poza VAT
  • interpretacje indywidualne
  • wywłaszczenie JST z nieruchomości przez organ administracji – stanowisko NSA oraz rzecznika TS UE
  • korekta VAT naliczonego za okres poprzedzający centralizację VAT
  • zaniechane inwestycje a skutki w VAT (orzecznictwo)
 5. Czynności wykonywane w jednostkach oświatowych
  • duplikaty świadectw i legitymacji (interpretacje a orzeczenia)
  • udostępnienie sali gimnastycznej
  • świadczenie wyżywienia w szkołach oraz przedszkolach, a także opieki przedszkolnej
  • rozliczenia z OKE (stawki VAT)
  • rada rodziców a świadczenia JST
  • praktyki zawodowe za granicą a import usług (stawka VAT)
Cena szkolenia 350 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – szkolenie dla samorządów kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Oświata gminna podczas kryzysu. Gdzie i jak szukać oszczędności. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   190 zł 10 czerwca 2020, godz.11:00 -13:45
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podstawy VAT dla sektora publicznego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Warsztat dyrektora szkoły. Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych). kurs, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY