lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Podzielona płatność (split payment) – nowe przepisy od 1 lipca 2018 w praktyce. Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w JST i placówkach oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x

będziesz:

 • wiedział, jak zastosować split payment w swojej placówce;
 • potrafił poprawnie rozliczyć VAT zgodnie z nowymi przepisami.

 

Program

 1. Podzielona płatność VAT – wprowadzenie
  • pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu
  • jak ma być realizowany przelew? ,,Rachunek VAT dostawcy
  • dobrowolność i zakres zastosowania
  • rachunek VAT - kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
 2. System zachęt wynikający z zastosowania podzielonej płatności
  • brak sankcji VAT
  • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
  • przyspieszony zwrot VAT
  • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  • wyłączenie zachęt
 3. Praktyczne aspekty rozliczania podatku od 1 lipca 2018
  • szczegóły techniczne Rachunku VAT - nowelizacja prawa bankowego
  • zaliczki a podzielona płatność
  • podzielona płatność a odliczenie VAT i jego kwestionowanie
  • błędne przelewy a podzielona płatność
  • zwrot z Rachunku VAT na rachunek podatnika
  • zwrot na Rachunek VAT w przyspieszonym terminie a tradycyjny zwrot VAT
  • factoring a podzielona płatność
  • obowiązki banku w ramach podzielonej płatności a odpowiedzialność podatnika
 4. Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z rozliczeniem VAT w JST i placówkach oświatowych po centralizacji:
  • stawka VAT obejmująca sprzedaż nieruchomości budynkowej, w której nie prowadzono działalności gospodarczej (stanowiska sądów administracyjnych a interpretacje)
  • roszczenie o zwrot bonifikaty udzielonej nabywcy będącemu najemcą lokalu
  • charakter prawny roszczenia o zwrot udzielonej bonifikaty (orzeczenia SN)
  • korekta zwiększająca VAT należny czy skutek odszkodowawczy/karny roszczenia leżący poza VAT
  • interpretacje indywidualne
  • wywłaszczenie JST z nieruchomości przez organ administracji – stanowisko NSA oraz rzecznika TS UE
  • korekta VAT naliczonego za okres poprzedzający centralizację VAT
  • zaniechane inwestycje a skutki w VAT (orzecznictwo)
 5. Czynności wykonywane w jednostkach oświatowych
  • duplikaty świadectw i legitymacji (interpretacje a orzeczenia)
  • udostępnienie sali gimnastycznej
  • świadczenie wyżywienia w szkołach oraz przedszkolach, a także opieki przedszkolnej
  • rozliczenia z OKE (stawki VAT)
  • rada rodziców a świadczenia JST
  • praktyki zawodowe za granicą a import usług (stawka VAT)
Cena szkolenia 350 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
17 lipca 2018 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Zgłoś się na szkolenie
30 lipca 2018 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Zgłoś się na szkolenie
7 sierpnia 2018 Kraków
woj. MAŁOPOLSKIE
Zgłoś się na szkolenie
9 sierpnia 2018 Wrocław
woj. DOLNOŚLĄSKIE
Zgłoś się na szkolenie
10 sierpnia 2018 Toruń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Zgłoś się na szkolenie
21 sierpnia 2018 Poznań
woj. WIELKOPOLSKIE
Zgłoś się na szkolenie
22 sierpnia 2018 Łódź
woj. ŁÓDZKIE
Zgłoś się na szkolenie

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Centrum Usług Wspólnych - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   390 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie w przeddzień planowania budżetu? seminarium, szkolenie stacjonarne   900 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2016 r. kurs, szkolenie stacjonarne   390 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podstawy VAT dla sektora publicznego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY