lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 roku.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • wiedział, jakie są ważne dla jego miejsca pracy zmiany prawne dotyczące oświaty;
 • potrafił zastosować zdobytą wiedzę do przygotowania uchwał, zarządzeń i zmian w dokumentach w zakresie realizacji oświatowych.

 

Program

 1. Awans zawodowy nauczycieli – najważniejsze zmiany
  • skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy
  • powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
  • ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu
  • skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
  • skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego
 2. Ocena pracy – najważniejsze zmiany
  • rezygnacja z kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu oraz okresowej oceny pracy
  • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego)
  • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu
 3. Wynagrodzenia nauczycieli – najważniejsze zmiany
  • wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł
  • wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł
  • odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych
 4. Zatrudnianie nauczycieli – najważniejsze zmiany
  • umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny
  • limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy
 5. Czas pracy nauczycieli – najważniejsze zmiany
  • ustalenie przez organ prowadzący pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
 6. Kary dla nauczycieli – najważniejsze zmiany
  • wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
  • wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
  • wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
 7. Omówienie przepisów przejściowych
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników
Cena szkolenia 350zł/osobę
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY