lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Ocenianie kształtujące jako sposób budzenia w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zna podstawę programową danego etapu kształcenia, posługuje się wybranym przez siebie programem nauczania oraz zna zagadnienia związane z ocenianiem w szkole. Celem szkolenia jest poznanie idei oceniania kształtującego jako metody wspierającej rozwój ucznia.

Dzięki szkoleniu

x
 • unikniesz błędów podczas stosowania oceniania kształtującego,
 • uchronisz się przed niewłaściwym formułowaniem kluczowych pytań do wybranych zadań,
 • nie będziesz miał problemów z rozróżnianiem oceniania kształtującego a sumującego,
 • pozbędziesz się wątpliwości, jak stosować ocenę koleżeńską i samoocenę.

 

Program

 1. Ocenianie kształtujące jako metoda (współ)pracy z uczniami
  • Co to jest ocenianie kształtujące?
  • Elementy oceniania kształtującego
  • Korzyści wynikające z oceniania kształtującego
 2. Zmiana w podejściu do oceniania
  • Ocena kształtująca a ocena sumująca
  • Dlaczego warto oceniać kształtująco?
 3. Planowanie lekcji z elementami oceniania kształtującego
  • Cele lekcji a cele sformułowane językiem ucznia
  • NaCoBeZU – „na co będę zwracać uwagę”
  • Formułowanie pytań kluczowych
  • Przekazanie informacji zwrotnej
 4. Rola oceny koleżeńskiej i samooceny w ocenianiu kształtującym
  • Ocena koleżeńska i samoocena jako motywacja do nauki
  • Doskonalenie informacji zwrotnej
Cena szkolenia 1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Budowanie zespołu nauczycieli kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ za grupę do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Cyberzagrożenia - jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w Internecie kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ za grupę do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gry szkolne uczniów. Metody rozpoznawania i sposoby reagowania kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście pracy szkoły kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych? kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak uczyć dzieci rozwiązywania konfliktów? kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Metody wpływu na niepożądane zachowania uczniów kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ grupa do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Negocjacje i współpraca z rodzicami kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Praca z uczniem przeżywającym trudności psychologiczne kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela-jak się przed nimi chronić kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł (grupa do 25 osób) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY