lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, dyrektorów przedszkoli, którzy ponoszą odpowiedzialność za administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz dla osób pracujących w działach personalnych, w zespołach obsługi finansowej oświaty, jak również realizujących, bądź nadzorujących te zadania w organie prowadzącym.

Dzięki szkoleniu

x

 

Program

 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
  • Tworzenie regulaminu i innych procedur wewnętrznych
  • Tworzenie zarządzeń
  • Budowanie instrukcji
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS
  • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych
  • Pojęcie kryteriów socjalnych
  • Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
  • Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  • Zasady naliczania odpisu na ZFŚ, wysokość odpisów na ZFŚS w 2014 rok
  • Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  • Świadczenia urlopowe
  • Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
  • Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę
  • Czego nie można finansować z ZFŚS
  • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
  • Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego ZFŚS
  • Procedura zmian, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
  • Preliminarz wydatków z ZFŚS
  • Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
  • Komisje socjalne
  • Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej
 3. Opodatkowanie oraz oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
  • Paczki dla pracowników
  • Bony towarowe
  • Bilety i karnety dla pracowników
  • Zapomogi dla pracowników
  • Wczasy pod gruszą
  • Świadczenia dla emerytów i rencistów
  • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
  • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  • Rozliczenie imprezy integracyjnej
  • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 4. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
  • Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Dane niezbędne w zajęciu komorniczym (lub innego organu egzekucyjnego), aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potrąceń ze świadczeń socjalnych
  • Świadczenia socjalne a stosowanie regulacji Kodeksu pracy
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY