lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników obsługi administracyjnej placówek oświatowych. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności w zakresie przygotowania placówki do kontroli prowadzonej przez organ prowadzący i organ nadzoru.

Dzięki szkoleniu

x

 • poznasz procedurę kontroli i zakres kontroli prowadzonej przez organ prowadzący i organ nadzoru,
 • dowiesz się, jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez organ prowadzący i organ nadzoru,
 • będziesz wiedział jakie obszary działalności placówki oświatowej są badane w trakcie kontroli prowadzonej przez organ prowadzący i organ nadzoru,
 • poznasz najczęściej popełniane błędy z zakresie prowadzenia gospodarki finansowej placówki oświatowej.

 

Program

 1. Zakres i sposób prowadzenia kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej placówki oświatowej
  • Procedura kontroli
  • Przygotowanie placówki do kontroli
  • Kontrola w zakresie uregulowań organizacyjnych
  • Powierzenie obowiązków głównemu księgowemu
 2. Kontrola dochodów i wydatków
  • Dochody z najmu
  • Należności jednostki
 3. Zaciąganie zobowiązań przez placówkę oświatową
  • Kontrola prawidłowości zaciągania zobowiązań
  • Kontrola wydatków – zmiany w planie finansowym
  • Dokumentacja wydatków – opisy dokumentów księgowych
  • Kontrola operacji kasowych i bankowych
 4. Klasyfikacja budżetowa
  • Obowiązek planowania wydatków i dochodów w rozdziałach 80149 i 80150
  • Zmiany w klasyfikacji budżetowej
  • Błędy w klasyfikacji wydatków
 5. Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Działalność socjalna
  • Regulamin ZFŚS
  • Kryteria socjalne
  • Rodzaje udzielanych świadczeń
 6. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
  • Sprawozdanie RbN
  • Sprawozdanie RbZ
 7. Sprawozdania budżetowe
  • Sprawozdanie Rb27s
  • Sprawozdanie Rb28s
 8. Inwentaryzacja
  • Inwentaryzacja aktywów i pasywów metodą spisu z natury
  • Inwentaryzacja aktywów i pasywów metodą potwierdzenia sald
  • Inwentaryzacja aktywów i pasywów metodą weryfikacji sald
  • Inwentaryzacja środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w kasie
 9. Konsekwencje dla placówki oświatowej w przypadku wykrycia nieprawidłowości
 10. Podsumowanie – pytania uczestników
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
SIO po zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY