lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualizacje

Konwerter Hermes-SOU wersja 1.03.0000

Zmiany w bieżącej aktualizacji Historia zmian

Nazwa programu Data publikacji Wersja Pobieranie
Konwerter Hermes-SOU 5 lutego 2010 1.03.0000 Zaloguj się

Zmiany w bieżącej aktualizacji

Zmiany w programie Konwerter Hermes-SOU w wersji 1.03.0000 (2010-02-05)

Program Konwerter Hermes-SOU służy do wzajemnej konwersji formatu XML, który jest używany przez program Hermes do wymiany danych z innymi programami, na format SOU stosowany do wymiany danych przez programy linii Optivum firmy VULCAN.

Program Hermes jest rozwijany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Konwerter został przygotowany bez udziału producenta programu Hermes. Przy tworzeniu konwertera posłużono się powszechnie dostępnymi informacjami o formacie XML używanym przez program Hermes.

Konwerter jest dostarczany w skończonej, widocznej postaci, bez jakichkolwiek jawnych bądź domniemanych zobowiązań ze strony firmy VULCAN. Firma VULCAN dołożyła wszelkich starań, by program realizował założone funkcje we właściwy sposób, w żadnym jednak wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia danych lub efekty uboczne spowodowane używaniem programu, zwłaszcza będące następstwem zmian w programie Hermes.

Uwaga!
Ze względu na istotne różnice zakresu danych gromadzonych przez program Hermes i format SOU przetwarzane są jedynie dane wspólne.


Procedura konwersji

W celu przeprowadzenia konwersji plików należy:
  1. Za pomocą odpowiedniego programu przygotować plik źródłowy. W programie Hermes służy do tego funkcja Plik/Eksportuj w XML. W programach firmy VULCAN należy wybrać odpowiednią operację eksportu danych w formacie SOU (szczegóły w plikach pomocy do każdego z programów).
  2. Kliknąć przycisk , wybrać typ pliku źródłowego oraz wskazać jego lokalizację i nazwę.
  3. Kliknąć przycisk , wskazać lokalizację pliku docelowego i określić jego nazwę. Konwerter proponuje zachowanie tej samej nazwy oraz lokalizacji i automatycznie nadaje plikowi właściwy typ.
  4. Za pomocą selektora wybrać szkołę, kliknąć przycisk i uzupełnić dane w jej opisie wymagane przez format docelowy. Wymaganymi danymi są zawsze: nazwa szkoły i wszystkie dane wyliczeniowe (wybierane za pomocą selektorów). W wypadku konwersji do formatu XML Hermesa wymagane jest podanie poprawnego kodu szkoły nadanego przez OKE.
  5. Wybrać klasę i ewentualnie rok szkolny (tylko przy konwersji na format SOU) oddziałów zapisanych w pliku źródłowym.
  6. Skojarzyć oddziały w pliku źródłowym z oddziałami w pliku docelowym. Na oznaczenie oddziałów Hermes stosuje wyłącznie jednoznakowe symbole: litery alfabetu łacińskiego, literę "Ł" oraz cyfry, gdy zostaną wyczerpane wszystkie dozwolone litery. Konwerter stara się przyporządkować właściwe symbole w obu plikach, jeśli są one jednoliterowe. Wszelkie odstępstwa od zgodnego przyporządkowania sygnalizowane są zmianą koloru tła (na pomarańczowy) w polu zawierającym symbol oddziału. Przy konwersji formatu XML Hermesa na format SOU symbol oddziału może być dwuznakowy. Przy konwersji z formatu SOU na XML (do Hermesa) kliknięcie pola z docelowym symbolem oddziału przywołuje selektor, za pomocą którego można zmienić proponowane przyporządkowanie.
  7. Kliknąć przycisk , aby uruchomić procedurę konwersji.
  8. Po zakończeniu konwersji plik docelowy można importować za pomocą funkcji wbudowanych w odpowiednie programy. W programie Hermes służy do tego funkcja Plik/Importuj w XML. W programach firmy VULCAN należy wybrać odpowiednią operację importu danych w formacie SOU (szczegóły w plikach pomocy do każdego z programów).
Konwerter może być używany i rozpowszechniany przez kogokolwiek w jakimkolwiek celu, jednakże bez prawa pobierania opłaty za jego rozpowszechnianie i używanie. Program chroniony jest prawem autorskim.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY