Strategia oświatowa

strategia-rozwoku-oswiaty-1.jpg

 

 

W ramach realizacji usługi Strategia oświatowa wspieramy samorząd w przygotowaniu strategii rozwoju oświaty.

Pracując nad strategią oświatową wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką, a nasze rekomendacje są rzetelne i obiektywne. Zakres usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb samorządu.

Strategia oświatowa - korzyści

W ramach usługę otrzymują Państwo:

 • Obiektywne, wolne od emocjonalnego zaangażowania, moderowanie całego procesu powstawania strategii oświatowej.
 • Profesjonalne opracowanie diagnoz i prognoz w obszarach: organizacja jednostek oświatowych, wydatki oświatowe, demografia, sieć szkół.
 • Gwarancję, że strategia oświatowa zostanie przygotowana zgodnie z zasadami zarządzania strategicznego.
 • Gwarancję, że strategia oświatowa nie będzie efektem poglądów zewnętrznych ekspertów, lecz wynikiem obiektywnych analiz oraz przekonań pracujących nad strategią mieszkańców, pracowników oświaty i przedstawicieli władz JST.

 

strategia-rozwoku-oswiaty-2.png

Strategia oświatowa - proces realizacji usługi

 • Wykonanie diagnoz i prognoz opartych na danych liczbowych z następujących źródeł:
  • GUS;
  • Ministerstwo Finansów;
  • System Informacji Oświatowej;
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna;
  • arkusze organizacyjne i inne dane przekazane przez samorząd.
 • Przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby uczniów i rodziców oraz poziom świadomości tych potrzeb wśród nauczycieli.
 • Prowadzenie i moderowanie przez ekspertów firmy VULCAN warsztatów w oparciu o informacje składające się na diagnozę i prognozę stanu oświaty. Warsztaty i dyskusje służą:
  • uzgodnieniu wspólnej odpowiedzi na pytanie o to, jakiej oświaty życzy sobie społeczność samorządu i jak rozumie dobrą oświatę;
  • przygotowaniu analizy SWOT (zestawienia słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla oświaty w samorządzie);
  • wypracowywaniu głównego celu strategicznego samorządu w obszarze oświaty.
 • Wsparcie w określeniu celów strategicznych i operacyjnych, korespondujących z opracowaną wcześniej analizą SWOT. Dbamy o to, aby cele te spełniały warunki SMART, czyli były zrozumiałe, mierzalne, osiągalne, istotne oraz dające się określić w czasie.
 • Redakcja dokumentu strategii, a następnie jej zaprezentowanie władzom samorządu.

Prace nad strategią oświatową bardzo ułatwia wcześniejsze wdrożenie w samorządzie aplikacji Sigma, która gromadzi informacje o organizacji i finansach jednostek oświatowych. Wykorzystanie danych zgromadzonych w bazie Sigmy skraca czas i koszt realizacji usługi.

Poszczególne etapy prac nad strategią z wyłączeniem etapu formułowania celów i ostatecznej redakcji strategii mogą być następującymi odrębnymi usługami:

 • Analiza organizacyjno-finansowa oświaty.
 • Diagnoza jakości oświaty za pomocą badań ankietowych.
 • Warsztaty, których wynikiem jest opracowanie odpowiedzi na pytanie o to, jak społeczność samorządu rozumie dobrą oświatę.
 • Analiza i prognoza demograficzna.
 • Analiza sieci szkół.

Usługi doradcze dla oświaty - kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze lub złożyć zamówienie prosimy o kontakt z Działem Doradztwa:

Jan Zięba – kierownik Działu Doradztwa, tel. 692 899 193 e-mail: Jan.Zieba@vulcan.edu.pl

Barbara Kołcio – ekspert oświatowy, tel. 692 456 744 e-mail: Barbara.Kolcio@vulcan.edu.pl

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.