Analiza opłacalności utworzenia wspólnej obsługi (CUW)

analiza-utworzenia-cuw-1.jpg


W ramach analizy opłacalności utworzenia CUW przeprowadzamy kompleksową diagnozę aktualnie funkcjonującej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych jednostek budżetowych oraz przedstawiamy możliwości prowadzenia wspólnej obsługi w różnych wariantach, dostosowanych do uwarunkowań lokalnych. Wynikiem tych prac jest określenie obszarów zadań, których wspólna obsługa pozwoli na optymalizację wydatków i poprawienie efektywności wykonywania zadań.

Przygotowując analizę opłacalności utworzenia CUW wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką. Nasze rekomendacje są rzetelne i obiektywne. Zakres usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb samorządu.

Wybierz najlepszy dla Twojego JST model obsługi finansowo-płacowej

Analiza opłacalności utworzenia wspólnej obsługi (CUW) – korzyści:

  • Ocena opłacalności prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych, z określeniem zakresu zadań wspólnej obsługi podmiotów objętych wspólną obsługą.
  • Ocena racjonalności funkcjonowania wspólnej obsługi.

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Optymalizację obsługi finansowo-płacowej warto połączyć z wdrożeniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wsparcie informatyczne zapewnią m.in. aplikacje Finanse VULCAN, Płace VULCAN, Kadry VULCAN, Centralny VAT VULCAN.

analiza-utworzenia-cuw-2.png

Analiza opłacalności utworzenia CUW - proces realizacji usługi

  • Zebranie i weryfikacja danych niezbędnych do realizacji usługi.
  • Analiza zakresu zadań i wydatków ponoszonych przez samorząd na organizację obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych jednostek budżetowych.
  • Analiza porównawcza poziomu zatrudnienia oraz kosztów osobowych w poszczególnych jednostkach.
  • Analiza możliwości prowadzenia wspólnej obsługi oraz wskazanie zakresu zadań i podmiotów objętych wspólną obsługą.
  • Przygotowanie projektu struktury organizacyjnej jednostki obsługującej wraz z etatyzacją i wskazaniem zadań podlegających wspólnej obsłudze.
  • Przygotowanie raportu końcowego.
  • Prezentacja wyników analiz władzom samorządu.

Usługi doradcze dla oświaty - kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze lub złożyć zamówienie prosimy o kontakt z Działem Doradztwa:

Jan Zięba – kierownik Działu Doradztwa, tel. 692 899 193 e-mail: Jan.Zieba@vulcan.edu.pl

Barbara Kołcio – ekspert oświatowy, tel. 692 456 744 e-mail: Barbara.Kolcio@vulcan.edu.pl

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.