Bon oświatowy. Standaryzacja zatrudnienia.

standaryzacja-zatrudnienia-1.jpg

Bon organizacyjny

Standaryzacja zatrudnienia w oświacie metodą bonu organizacyjnego jest usługą zmieniającą sposób zarządzania jednostkami oświatowymi. Po wdrożeniu usługi odchodzi się od tradycyjnej, negocjacyjno-nakazowej metody zarządzania, do modelu pozwalającego dyrektorom szkół na pełną autonomię w zakresie kierowania jednostką (ograniczoną wyłącznie przez przepisy i wprowadzone parametry standaryzacji).

Przygotowując standaryzację zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką. Nasze rekomendacje są rzetelne i obiektywne. Zakres usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb samorządu.

Bon oświatowy. Standaryzacja zatrudnienia - korzyści

 • Odejście od negocjacyjno-nakazowej metody zarządzania (która z definicji zakłada problemy w równomiernym podziale środków pomiędzy jednostkami).
 • Autonomia dyrektorów szkół, którzy mają maksymalną swobodę w zarządzaniu przy jednoczesnej pełnej kontroli organu prowadzącego nad wydatkami.
 • Wprowadzenie lokalnych standardów zatrudnienia.
 • Jasne i przejrzyste zasady przygotowywania arkuszy organizacyjnych.
 • Wyrównanie nieuzasadnionych różnic w nakładach na organizację poszczególnych szkół.
 • Dostosowanie organizacji szkół do sytuacji demograficznej.
 • Ścisłe powiązanie zasad podziału pieniędzy z zasadami, według których przygotowuje się i zatwierdza arkusze organizacyjne.

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Decydując się na przeprowadzenie standaryzacji zatrudnienia w oświacie, warto zastanowić się nad elementami wspierającymi jej późniejszą realizację. Aplikacja Sigma wspiera standaryzację zatrudnienia w oświacie w pełnym zakresie. Sigma pozwala wyliczyć koszty składanych i zatwierdzanych arkuszy organizacyjnych. Aplikacje Sigma i Finanse VULCAN pozwalają przygotować plany finansowe oraz kontrolować ich wykonanie. Przy pomocy aplikacji Nabory, wspierającej nabór uczniów do szkół, można uzyskiwać pożądaną liczbę uczniów w oddziałach.

Podczas wdrażania standaryzacji zatrudnienia w oświacie warto jest przeprowadzić następujące warsztaty:

 • Psychologia zmiany w organizacji.
 • Coaching menedżerski. Przywództwo i zarządzanie zespołem nauczycieli.
 • Budowanie zespołu, czyli jak tworzyć lepsze relacje międzyludzkie.
 • Polityka kadrowa - dyrektor w roli pracodawcy.
standaryzacja-zatrudnienia-2.png

Bon oświatowy. Standaryzacja zatrudnienia - proces realizacji usługi

Stałe elementy usługi

 • Analiza arkuszy organizacyjnych oraz innych danych potrzebnych do wykonania usługi.
 • Analiza porównawcza organizacji jednostek oświatowych.
 • Wyznaczenie lokalnych standardów zatrudnienia.
 • Prognoza skutków wprowadzenia proponowanych parametrów standaryzacji.
 • Przygotowanie raportu końcowego.
 • Prezentacja metody standaryzacji zatrudnienia, wyników analizy oraz prognozowanych skutków wdrożenia bonu organizacyjnego.
 • Wdrożenie, w ramach którego oferujemy:
  • szkolenia dla dyrektorów jednostek;
  • szkolenia dla pracowników organu prowadzącego;
  • wsparcie przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych;
  • wsparcie przy analizie i zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych przez organ prowadzący.

Usługi doradcze dla oświaty - kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze lub złożyć zamówienie prosimy o kontakt z Działem Doradztwa:

Jan Zięba – kierownik Działu Doradztwa, tel. 692 899 193 e-mail: Jan.Zieba@vulcan.edu.pl

Barbara Kołcio – ekspert oświatowy, tel. 692 456 744 e-mail: Barbara.Kolcio@vulcan.edu.pl

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.