Audyt oświaty

Kompleksowa analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych

analiza-finans-organ-nowe-1.jpg

 

Usługę Audyt oświaty kierujemy do wszystkich typów samorządów w Polsce.

W ramach audytu przeprowadzamy kompleksową analizę organizacji i finansów oświaty na terenie samorządu.

Wskazujemy możliwe działania, których celem jest poprawa efektywności organizacyjnej i finansowej zarządzania oświatą.

Analizując organizację i finanse oświaty wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką. Nasze rekomendacje są rzetelne i obiektywne. Zakres usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb samorządu.

Audyt oświaty - korzyści

 • Ocena aktualnego stanu organizacji samorządowych jednostek oświatowych oraz ich sieci, w tym w kontekście zmian demograficznych.
 • Ocena racjonalności wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
 • Przedstawienie organizacji i finansów oświaty Państwa samorządu na tle wszystkich podobnych JST w Polsce.
 • Wskazanie możliwych do wdrożenia działań pozwalających zoptymalizować organizację i finanse oświaty.
analiza-finans-organ-2.png

Audyt oświaty - proces realizacji usługi

 • Zebranie i weryfikacja danych niezbędnych do realizacji usługi.
 • Opcjonalna wizyta we wszystkich analizowanych jednostkach.
 • Analiza organizacji i finansów oświaty na tle wszystkich podobnych samorządów w Polsce.
 • Szczegółowa analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.
 • Analiza porównawcza organizacji szkół w oparciu o kilkadziesiąt wskaźników, dotyczących liczb uczniów, oddziałów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 • Analiza sieci szkół.
 • Analiza finansów oświaty, w tym analiza dopłat do subwencji oświatowej w całym samorządzie i w podziale na poszczególne szkoły.
 • Analiza organizacji kształcenia zawodowego.
 • Analiza wieloletnich zmian liczb uczniów i prognoza demograficzna.
 • Rekomendacje działań mających na celu optymalizację organizacji i wydatków oświatowych.
 • Przygotowanie raportu końcowego.
 • Prezentacja wyników analiz władzom samorządu.

Pracę nad audytem oświaty bardzo ułatwia wcześniejsze wdrożenie w samorządzie aplikacji Sigma, która gromadzi informacje o organizacji i finansach jednostek oświatowych. Wykorzystanie danych zgromadzonych w bazie Sigmy skraca czas i koszt realizacji usługi.

Usługi doradcze dla oświaty - kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze lub złożyć zamówienie prosimy o kontakt z Działem Doradztwa:

Jan Zięba – kierownik Działu Doradztwa, tel. 692 899 193 e-mail: Jan.Zieba@vulcan.edu.pl

Barbara Kołcio – ekspert oświatowy, tel. 692 456 744 e-mail: Barbara.Kolcio@vulcan.edu.pl

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.