lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualizacje

MOL Optivum wersja 16.00.2000

Zmiany w bieżącej aktualizacji Historia zmian

Nazwa programu Data publikacji Wersja Pobieranie
MOL Optivum 2 czerwca 2017 16.00.2000 Zaloguj się

Zmiany w bieżącej aktualizacji

Zmiany w programie MOL Optivum w wersji 16.00.2000 (2017-06-02)

 • Dodano sprawdzanie formatu daty przy starcie i komunikat o tym jak zmienić datę na właściwą, jeśli jest niewłaściwa. Błędna interpretacja daty powodowała błąd wyliczania wartości księgozbioru.
 • Poprawiono liczenie wartości na raportach:
  • Wydruk nabytków
  • Wydruk ubytków
  • Lista braków w skontrum

   We wszystkich przypadkach najpierw obliczana jest suma w starych złotych, która następnie jest denominowana i dodawana do sumy wartości egzemplarzy nie podlegających denominacji. W poprzednich wersjach, wartość każdego egzemplarza z ceną w starych złotych była denominowana odrębnie i dodawana do ogólnej sumy. Powodowało to znaczące rozbieżności z wartością podawaną w raporcie „Wartość księgozbioru”. Dla większej przejrzystości obliczeń, w każdym z wymienionych raportów podawana jest suma wartości egzemplarzy podlegających denominacji, w starych złotych (PLZ), suma wartości egzemplarzy nie podlegających denominacji (PLN) oraz łączna wartość w nowych złotych po wykonaniu denominacji.
 • Neutralizacja wpływu ustawienia znaku „symbolu dziesiętnego” w ustawieniach regionalnych na wartość ubytkówdo goryPRZEWIŃ DO GÓRY