zdjecie-naglowek-kongres-szkol-i-przedszkoli.jpg
00
dni
:
00
godzin
:
00
minut
:
00
sekund

O Kongresie

Przygotowaliśmy wydarzenie online, które umożliwi Państwu poznanie najlepszych praktyk w realizacji codziennych zadań. Spotkania z ekspertami pozwolą Państwu na zdobycie cennej wiedzy oraz dostarczą wielu inspiracji z obszarów:

1. Optymalnego wykorzystania e-dziennika UONET+ w pracy.
2. Zdrowia psychicznego uczniów.
3. Budowania nowoczesnej szkoły z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz przygotowywania ciekawych lekcji.
4. Sprawdzonych rozwiązań i narzędzi do zarządzania szkołą.

Już dziś mogą Państwo się zapisać i tym samym zarezerwować sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie!

Sprawdź, jak zapisać się na Kongres >

 

Najważniejsze tematy

eksperci-zarzadzania.png

Specjaliści w dziedzinie UONET+

Nasi prelegenci są ekspertami znającymi e-dziennik UONET+ od podszewki.

przyklady-skutecznych-rozwiazan gotowe rozwiazania.png

Tylko praktyczna wiedza

Omawiane zagadnienia można bezpośrednio wykorzystać w codziennej pracy.

przygotowania-do-rozpoczecia-roku.png

Przygotowanie do rozpoczęcia roku

Poruszymy tematy związane z przygotowaniem dziennika do nowego roku szkolnego.

nowosci-i-inspiracje.png

Nowości i inspiracje

Przedstawimy nowatorskie rozwiązania i ciekawe pomysły służące uatrakcyjnieniu nauczania.

Kongresy z VULCANEM

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Działamy od 35 lat. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje posiadany przez VULCAN certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Tylko w 2020 roku przeszkoliliśmy 46 tysięcy osób, w tym 36 tysięcy zdalnie. 95% uczestników jest zadowolonych z naszych szkoleń.

Uczestnicy naszych kongresów otrzymują zaświadczenia w formie papierowej (w przypadku wydarzeń stacjonarnych) lub elektronicznej (w przypadku wydarzeń online).

logo-i-pieczatka-odkko.png [18.77 KB]

 

Partnerzy

Partner merytoryczny

ne-partner.jpg [11.88 KB]

Partner

kocham-skakaci-sponsor-www-mniejsze.jpg [15.42 KB]

Program

Dawid-Bachryj.jpg

Dawid Bachryj

Trener, psychoterapeuta, psycholog

Grupa odbiorców: dyrektor, pedagog, psycholog, nauczyciel

Zdrowie psychiczne uczniów na wszystkich szczeblach edukacji niestety uległo znacznemu pogorszeniu. Czynników wpływających na taki stan jest wiele i o nich będzie mowa podczas wystąpienia. Warto zastanowić się, na ile nauczyciele są przygotowani, by troszczyć się i dbać o psychikę swoich podopiecznych. Czy działania w tym zakresie to obowiązek tylko psychologa szkolnego, pedagoga, wychowawcy, czy raczej zadanie dla całego zespołu? Jak rozpoznać niepokojące objawy wskazujące na trudności w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży?

Agnieszka-Rusin.jpg

Agnieszka Rusin

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Grupa odbiorców: dyrektor, nauczyciel

Spotkanie przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli, którzy współtworzą wewnątrzszkolne oraz przedmiotowe systemy oceniania w swoich szkołach. Omówimy ważne aspekty procesu oceniania, akty prawne regulujące ten proces oraz możliwości, jakie w tym obszarze daje dziennik elektroniczny UONET+.

Prześledzimy funkcje konfiguracyjne dostępne z poziomu administratora dziennika, tj. kategorie uwag, punktowy system oceniania zachowania uczniów czy ustawienia sprawdzianów, oraz omówimy ich zastosowanie w praktyce przez nauczycieli.

Ponadto wspólnie zastanowimy się, czy tworząc zasady oceniania w szkole, warto uwzględniać również możliwości, jakie daje nam dziennik elektroniczny.

Krystyna-Sikora.png

Krystyna Sikora

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Bogumila-Mnadat.jpg

Bogumiła Mandat

Dyrektor liceum ogólnokształcącego

Grupa odbiorców: dyrektor, sekretarz, nauczyciel

Podczas wystąpienia poruszymy ważne aspekty prowadzenia dokumentacji pracy z prawnego punktu widzenia. Przepisy prawa oświatowego regulują obowiązki dyrektora placówki jako nauczyciela, osoby zarządzającej szkołą oraz pełniącej nadzór pedagogiczny. Dokumentacja szkolna powinna obejmować przebieg nauczania ucznia, pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, nadzór pedagogiczny oraz wspieranie i ocenę pracy nauczyciela. . Można się zastanawiać, które z aspektów powinny być doprecyzowane, które z przepisów ograniczają nauczycieli i dyrektorów, czy rozbudowana dokumentacja służy jakości edukacji. Na te pytania nie ma jednak jednoznacznych odpowiedzi. Warto rozmawiać, myśleć nad tym, jak przygotowywać wewnętrzną dokumentację, by rzeczywiście służyła ona nauczycielom, dyrektorowi, dawała jak najwięcej informacji uczniom i ich rodzicom.

Karolina-Jadomska.jpg

Karolina Jadomska

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: sekretarz, dyrektor, administrator

Podczas spotkania odpowiemy na pytania związane z dziennikiem elektronicznym. Pokażemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zamykaniu mijającego roku szkolnego, kiedy najlepiej wykonać poszczególne operacje, a także jak przygotować dziennik do nadchodzącego nowego roku szkolnego.

Dzienniki elektroniczne już od wielu lat funkcjonują w większości polskich szkół. Rodzice i uczniowie chwalą możliwość korzystania z tego narzędzia i komunikowania się ze szkołą za jego pomocą. Nauczycielom ułatwia ono wykonywanie codziennych obowiązków związanych z pracą. Jak zatem przygotować dziennik do nowego roku szkolnego, tak aby każdy użytkownik mógł sprawnie się w nim poruszać?

Zamykanie i otwieranie roku szkolnego niejednokrotnie budzi wątpliwości: czy o niczym nie zapomnieliśmy? W jakiej kolejności wykonać poszczególne działania? Co przede wszystkim trzeba zrobić, zanim nauczyciele rozpoczną pracę? Jaka jest rola administratora dziennika, a w czym może pomóc sekretarz szkolny?

Marzena-Dec-prel.png

Marzena Dec

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: dyrektor, nauczyciel/wychowawca

Spotkanie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy od nowego roku szkolnego obejmą wychowawstwo klasy, oraz dla tych, którzy będą tę ścieżkę kontynuowali.

Podczas spotkania usystematyzujemy czynności, jakie trzeba wykonać, zakładając dziennik po raz pierwszy, oraz kroki, jakie należy poczynić, kontynuując wychowawstwo klasy w kolejnym roku.

Poruszymy tematy ustalania listy uczniów oddziału, wprowadzania/modyfikacji listy przedmiotów i nauczycieli czy podziału na grupy zajęciowe oraz pokażemy, jak należy poprawnie rozwiązywać nietypowe problemy związane z zakładaniem dziennika.

Agnieszka-Rusin.jpg

Agnieszka Rusin

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Grupa odbiorców: dyrektor, nauczyciel

Jak powszechnie wiadomo, dzieci uczą się szybciej, gdy mają możliwość doświadczenia pewnych zjawisk. Stąd ważnym elementem życia szkoły są wszelkiego rodzaju wyjścia czy wycieczki.

W tym celu w dzienniku elektronicznym UONET+ powstał Moduł Wycieczek. Pozwala on w prosty sposób kompleksowo zaplanować wycieczkę wraz z całą niezbędną dokumentacją, tj. Kartą wycieczki, Listą uczestników, czy Zgodą rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce.

Podczas wykładu dowiedzą się Państwo, jak dodać wycieczkę, jakie informacje obowiązkowo należy podać, następnie jak skompletować oddział i przypisać uczestników do wycieczki oraz zaznaczyć tych uczniów, którzy nie wezmą w niej udziału. Ponadto pokażemy Państwu niezbędne wydruki oraz funkcję zatwierdzania wycieczki przez dyrektora szkoły.

Piotr-Misiak.jpg

Piotr Misiak

Konsultant ds. wdrożeń i szkoleń 

Grupa odbiorców: nauczyciel

Podczas spotkania zaprezentujemy sposoby pracy z rozkładami materiału, tak aby nauczyciele mogli wykorzystywać je w swojej codziennej pracy.

Rozkłady materiału ułatwiają i przyśpieszają dokumentowanie bieżących lekcji w dzienniku elektronicznym. W efekcie nauczyciel nie musi wpisywać tematu na każdych zajęciach – wystarczy, że wybierze go z listy, która została wcześniej opracowana i wprowadzona do rozkładu materiału. Użytkownicy UONET+ mogą skorzystać z dostępnych w dzienniku szablonów, udostępnionych przez różne wydawnictwa, jak również mogą je modyfikować, a także tworzyć autorskie rozkłady.

Dzięki rozkładom materiału dokumentowanie bieżących lekcji jest łatwiejsze i wygodniejsze.

Marta-Kowalczyk.jpg

Marta Kowalczyk

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

W tym panelu pokażemy Państwu zasady aktywowania oraz wykorzystywania szablonu oceny opisowej wraz z szablonem oceny z zachowania dostępnych w aplikacji UONET+. Przedstawimy również sposoby ich modyfikowania (dostosowywania do własnych potrzeb).

Marzena-Dec-prel.png

Marzena Dec

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: nauczyciel przedszkola

Na spotkaniu zaprezentujemy, jak dostosować wbudowane plany pracy do poziomu rozwoju dziecka w danym wieku, oraz udzielimy wskazówek, jak stworzyć autorski plan pracy. Ponadto pokażemy, w jaki sposób za pomocą szablonów przygotować ocenę opisową lub ocenę gotowości dziecka po przeprowadzeniu diagnozy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć, w którym ma na bieżąco dokumentować przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej, wpisując tematy, które wynikają z opracowanego wcześniej miesięcznego planu pracy.

Dziennik elektroniczny umożliwia korzystanie z gotowych planów pracy udostępnionych przez wydawnictwa edukacyjne, ale też daje pole do wykreowania własnych modeli.

Sebastian-Wasiolka.png

Sebastian Wasiołka

Ekspert ds. edukacji zdalnej

Grupa odbiorców: sekretarz, dyrektor, nauczyciel, administrator

Sztuczna inteligencja (AI) wywiera znaczący wpływ na nasze codzienne życie. Za każdym razem gdy przeglądamy media społecznościowe, otwieramy YouTube lub przeprowadzamy szybkie wyszukiwanie w Google, używamy aplikacji AI.

Zakres wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromny, a lista obszarów, w których można się nią posłużyć, stale się powiększa. Algorytmy AI z powodzeniem znalazły zastosowanie w systemach rozpoznawania twarzy i generowania obrazu, budowania modeli, które mogą rozmawiać z ludźmi i uczyć się ludzkiego języka (NLP – przetwarzanie języka naturalnego). Przykładem narzędzia wykorzystującego NLP jest bardzo popularny w ostatnich dniach ChatGPT.

W czasie spotkania spojrzymy na gotowe rozwiązania, które z powodzeniem można wykorzystać na każdym etapie procesu dydaktycznego: w trakcie przygotowywania materiałów do zajęć, prowadzenia lekcji i kontroli efektów nauczania (kartkówki, testy, sprawdziany). Spojrzymy również na proces samokształcenia i wsparcie, jakie uzyskujemy ze strony mechanizmów sztucznej inteligencji.

Sebastian-Wasiolka.png

Sebastian Wasiołka

Ekspert ds. edukacji zdalnej

Grupa odbiorców: sekretarz, dyrektor, nauczyciel, administrator

W czasie spotkania dowiesz się, w jaki sposób efektywnie i w pełni wykorzystać narzędzia dostarczone do placówki w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Przedstawię kilkanaście pomysłów na włączenie sprzętu i oprogramowania do zajęć edukacyjnych z wybranych przedmiotów.

Jednym z warunków otrzymania sprzętu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” jest aktywne wykorzystywanie otrzymanego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych (począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023), podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

Przyjdź i dowiedz się, jak możesz sobie poradzić z realizacją ww. wymagań i wszystkich pozostałych kryteriów. Jak sprytnie zanotować prowadzone zajęcia w dzienniku, aby generowały się statystyki i zestawienia dla dyrektora, wychowawcy, nauczyciela oraz dla organu prowadzącego?

Konrad-Wozniak.jpg

Konrad Woźniak

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: sekretarz, dyrektor, nauczyciel, administrator

VULCAN to nie tylko dziennik elektroniczny. W wystąpieniu przedstawimy Państwu możliwości innych aplikacji dostępnych w naszej ofercie. Pokażemy, jakie procesy w szkole lub przedszkolu mogą zostać obsłużone dzięki przepływom informacji pomiędzy tymi programami.

Konrad-Wozniak.jpg

Konrad Woźniak

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: sekretarz, dyrektor

Legitymacja szkolna to dokument poświadczający bycie uczniem danej szkoły, ale również uprawniający do szeregu zniżek. Na jaką legitymację się zdecydować? Minęły już czasy, gdy jedyną dostępną opcją była legitymacja papierowa – ta wypisywana ręcznie czy wydrukowana na giloszu. Teraz, w zależności od potrzeb, mamy więcej możliwości do wyboru. Podczas spotkana opowiemy o wszystkich rodzajach legitymacji oraz przedstawimy zalety i wady każdego rozwiązania. Pokażemy również, jak w module Sekretariat przygotować poszczególne rodzaje legitymacji.

Grupa odbiorców: sekretarz, dyrektor, nauczyciel, administrator

Panel trenerów VULCAN:
UONET+ jest niezwykle rozbudowanym narzędziem, które funkcjonalnie obsługuje większość zagadnień związanych z informacjami o uczniu i przedszkolaku w polskiej oświacie. Duża liczba zagadnień to mnóstwo pytań. Specjaliści z Centrum Obsługi Klienta VULCAN wspólnie z trenerami przeanalizowali wątpliwości klientów i wybrali najczęściej powtarzające się zagadnienia. Trenerzy, którzy na co dzień Państwa odwiedzają, poruszą tematy, które najbardziej Państwa interesują.

Radoslaw-Wiktorski.png

Radosław Wiktorski

Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych

Opis wystąpienia w przygotowaniu.

Krystyna-Sikora.png

Krystyna Sikora

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa docelowa: dyrektor

Bardzo ważnym elementem pracy w szkole jest planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, a także rozliczanie w zdefiniowanych okresach rozliczeniowych godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw i innych godzin dodatkowych. Podczas wykładu pokażemy, jak wprowadzić parametry konfiguracyjne, w jaki sposób planować zastępstwa, wykorzystując wbudowane mechanizmy, a także jak dokonywać cyklicznych rozliczeń. Przedstawimy również, w jaki sposób przygotować niezbędne wydruki, informacje statystyczne oraz zestawienie dla płac. Zrealizowanie tych wszystkich zadań umożliwia moduł Zastępstwa Plus.

Krystyna-Sikora.png

Krystyna Sikora

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Grupa odbiorców: dyrektor

Podczas wykładu zaprezentujemy mechanizmy ułatwiające kontrolę dzienników pod względem wprowadzania przez nauczycieli zarówno danych, jak i informacji dotyczących frekwencji, ocen czy statystyk, a także sposoby weryfikacji rozkładów materiału. Ponadto przedstawimy możliwość zbierania opinii w postaci ankiet, dotyczących ważnych tematów, od nauczycieli/rodziców/uczniów.

Jednym z wielu obowiązków dyrektora szkoły jest nadzór pedagogiczny, czyli opieka nad placówką i kontrola jej działalności. Dziennik elektroniczny umożliwia dyrektorowi wgląd we wszystkie dzienniki w jednostce (szkoły, przedszkola, specjalistów i zajęć pozalekcyjnych), ale daje też możliwość tworzenia szybkich zestawień kontrolnych, by praca ta nie była żmudna ani czasochłonna.

Prelegenci

Konrad-Wozniak.jpg
Konrad-Wozniak.jpg

Konrad Woźniak

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Od 10 lat pracownik firmy VULCAN. Przez 8 opiekun klienta wizytujący samorządy i szkoły w województwie małopolskim i podkarpackim, a od 2 lat trener, szkoleniowiec. Wdraża systemy kadrowo-płacowe, finansowe, a także programy Inwentarz, Opłaty, Magazyn, Stołówka, UONET+.

Konrad Woźniak

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Sebastian-Wasiolka.png
Sebastian-Wasiolka.png

Sebastian Wasiołka

Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego.

Sebastian Wasiołka

Ekspert ds. edukacji zdalnej

Krystyna-Sikora.png
Krystyna-Sikora.png

Krystyna Sikora

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Trener z ponad 21-letnim doświadczeniem. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od pracy w szkole, dzięki czemu poznała specyfikę pracy w oświacie. Obecnie wspiera szkoły i samorządy w obsłudze aplikacji VULCAN. Specjalizuje się w programach uczniowskich (e-dziennik UONET+, Plan lekcji, Arkusz). Wspiera również samorządy w pracy z aplikacjami ułatwiającymi współpracę na linii szkoła-samorząd.

Krystyna Sikora

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Marzena-Dec-prel.png
Marzena-Dec-prel.png

Marzena Dec

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Z firmą VULCAN związana od 1998 roku. Współtworzyła pierwszy oddział firmy w Katowicach. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności pracując jako trener. Jest ekspertem w zakresie dzienników elektronicznych i arkuszy organizacyjnych. Koordynuje elektroniczny system rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych na terenie całego województwa śląskiego.

Marzena Dec

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Dawid-Bachryj.jpg
Dawid-Bachryj.jpg

Dawid Bachryj

Trener, psychoterapeuta, psycholog

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i terapii schematu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla szkół oraz firm w zakresie rozwijania umiejętności miękkich, takich jak efektywna komunikacja, odporność psychiczna, radzenie sobie ze stresem, budowanie zespołu.

Dawid Bachryj

Trener, psychoterapeuta, psycholog

Radoslaw-Wiktorski.png
Radoslaw-Wiktorski.png

Radosław Wiktorski

Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych

Od ponad 10 lat specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

Radosław Wiktorski

Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych

Karolina-Jadomska.jpg
Karolina-Jadomska.jpg

Karolina Jadomska

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń. Wspiera użytkowników VULCAN przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych w kadrach, dzienniku elektronicznym oraz w naborach. Od 12 lat zajmuje się pracą w oświacie. Jako główny specjalista od spraw ekonomiczno-administracyjnych zna nie tylko od strony formalnej, ale i praktycznej, zagadnienia związane z bieżącą działalnością jednostki budżetowej.

Karolina Jadomska

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Bogumila-Mnadat.jpg
Bogumila-Mnadat.jpg

Bogumiła Mandat

Dyrektor liceum ogólnokształcącego

Za najważniejsze w swojej pracy uważa wspieranie ucznia w jego rozwoju, szczególną uwagę zwraca na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jest wykładowcą i konsultantem w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, DSW we Wrocławiu w zakresie zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego i metodycznego oraz komunikacji interpersonalnej.

Bogumiła Mandat

Dyrektor liceum ogólnokształcącego

Piotr-Misiak.jpg
Piotr-Misiak.jpg

Piotr Misiak

Konsultant ds. wdrożeń i szkoleń 

Trener w firmie VULCAN. Zajmuje się wdrożeniami systemów wspierających samorządy w zakresie organizacyjnym oraz w przeprowadzaniu elektronicznej rekrutacji na różnych poziomach. Wdraża systemy wspierające dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową, a pracowników szkół w ich codziennej pracy. Związany z pracą trenerską od ponad 20 lat.

Piotr Misiak

Konsultant ds. wdrożeń i szkoleń 

Agnieszka-Rusin.jpg
Agnieszka-Rusin.jpg

Agnieszka Rusin

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Z wykształcenia socjolog, z doświadczenia trener. Od zawsze związana zawodowo z branżą IT. Wspiera użytkowników programów VULCAN w pracy z dziennikiem elektronicznym i w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych. Pomaga samorządom podczas rekrutacji do przedszkoli i szkół. Nie są jej obce nowoczesne narzędzia służące do zdalnego nauczania. Szkolenia są jej pasją, nie boi się też nowych wyzwań.

Agnieszka Rusin

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Marta-Kowalczyk.jpg
Marta-Kowalczyk.jpg

Marta Kowalczyk

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Od 16 lat pracuje w dziedzinie oświaty. W firmie VULCAN prowadzi szkolenia i wdrożenia systemów wspierających procesy rekrutacji do placówek oświatowych, dziennika elektronicznego UONET+ oraz Kadr i Płac VULCAN. Z wykształcenia i zamiłowania jest inżynierem, ale z zacięciem artystycznym, lubi więc dostosowywać narzędzia do potrzeb własnych i Klientów - tak, aby stanowiły jak największe wsparcie w codziennej pracy i były przyjazne.

Marta Kowalczyk

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Cennik

 

640

brutto / placówkę

Koszt obejmuje:

  • udział w kongresie
  • materiały merytoryczne
  • zaświadczenie o uczestnictwie

Kontakt

Marta-Zielinska-od-kontaktu.jpg

Marta Zielińska

specjalista ds. eventów

Pytania organizacyjne (noclegi, wyżywienie)

krystian-kaczmarek.jpg

Krystian Kaczmarek

specjalista ds. jakości i rozwoju usług

Pytania organizacyjne (zapisy, faktury)

anna-pelka-kontakt.jpg

Anna Pełka

menadżer ds. rozwoju usług

Pytania merytoryczne

zapisy-i-dokumenty.jpg

Pytania dotyczące zapisów, faktur, zaświadczeń

Poprzednie edycje

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.