Aplikacja mobilna mInwentarz VULCAN - polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej mInwentarz VULCAN służącej do wspomagania przeprowadzenia inwentaryzacji.
 2. Aplikacje, na urządzeniu, na którym są zainstalowane, przetwarzają poniższe kategorie danych:
  • dane dotyczące osoby odpowiedzialnej i opiekuna składnika majątku (imię i nazwisko),
  • klucz publiczny do certyfikatu klucz publiczny certyfikatu służącego do weryfikacji poprawności kodu QR.
 3. Dane, o których mowa w punkcie 2. powyżej są przechowywane na urządzeniu tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja oraz jak długo użytkownik ma aktywne konto. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz systemu odbierającego dane.
 4. Dane, o których mowa w punkcie 2. powyżej są wysyłane do systemu odnotowującego informację w celu dalszego przetwarzania przez system, z którym komunikuje się aplikacja.
 5. W procesie rejestracji urządzenia wysyłane są dane, wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji.
 6. Administratorem danych, o których mowa w punkcie 2. powyżej jest Jednostka, uprawniona do korzystania z systemu nadrzędnego odbierająca dane z aplikacji mobilnych. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz sposoby ich zabezpieczania określa Administrator danych.
 7. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemem odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 8. Aplikacje nie pobierają ani nie wysyłają żadnych danych osobowych z urządzenia, na jakim są zainstalowane. Aplikacja pobiera i zarządza wyłącznie danymi z systemu nadrzędnego, nie ma żadnego wpływu na dane, które nie występują w systemie, a występują na urządzeniu.
 9. Instalacja Aplikacji jest równoznaczna z pełną akceptacją postanowień niniejszej Polityki prywatności. Brak tej akceptacji uniemożliwia instalację lub oznacza konieczność niezwłocznego odinstalowania Aplikacji.
 10. Producent Aplikacji zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia: 12 listopada 2020 r.

 

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.